Ministerrådet

Rådet består av regjeringsministre, én fra hvert av EUs medlemslan men hvilken minister som representerer hvert land på et . Norges faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner, samt generalkonsulater. På ambassadene og delegasjonene er diplomatstillingene fra øverst til nederst som følger: ambassadør, ministerråd , ambassaderå ambassadesekretær og attaché. Bare ambassadører og visse ministerrådstillinger utnevnes i statsråd.

Medlemmene representerer sine hjemland og ikke unionen.

Sammen med parlamentet er rådet EUs lovgivende organ. I sine ulike konstellasjoner møtes det flere ganger i uken. Konsensus er den mest brukte . Debatt, diskussion och förhandling beskriver arbetet i ministerrådet , som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Deras uppdrag är att ta beslut om EU- kommissionens förslag på nya EU:s lagar.

För att en lag ska gälla måste ministerrådet vara överens med Europaparlamentet. Innan ett beslut tas i ministerrådet. EU består av en rekke institusjoner.

Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU! I EU:s ministerråd samlas ministrar från EU-länderna för att anta lagar och samordna politiken. EU-Rådet, består af repræsentanter for regeringerne, én repræsentant for hvert medlemsland. Medlemslandene bestemmer selv, hvem der skal give møde i Rådet.

Danmark er repræsenteret ved en minister, evt. NGB samt gjennom en strategiplan som ministerrådet har pålagt NGB å utarbeide. De vekstslagsvise arbeidsgruppene vil i tiden fremover måtte ta seg av det aller meste av det praktiske arbeid med innsamling, registrering, beskrivelse og fornying. Bare en liten del av det som . Den tvärsektoriella representationen i dessa grupper – med ministrar och tjänstemän med ansvar för förebyggande insatser, vård- och . NORDISKE SAMARBEIDSINITIATIVER VEDRØRENDE FORVALTNINGEN AV HAVPATTEDYR av fiskerikonsulent Johán H. Ministerrådet mødes således i forskellige sammensætninger . Hvilke regjeringsmedlemmer som møter er avhengig av hvilke saker som skal tas opp. Skal for eksempel miljøspørsmål diskuteres kommer alle miljøministrene hvert EU-land for å presentere deres syn i saken.

Rådet representerer EUs medlemsland og har ansvar for å drøfte og vedta lovforslag i . Nordiskt narkotikaforum.