Monsanto norge

Kritikken selskapet møter baserer seg på myter og misforståelser, skriver agronom Øystein Heggdal. To typer genmodifisert mais som er godkjent av EU til mat og videreforedling, kan også importeres til Norge. Men det blir ikke tillatt å dyrke den omstridte maisen her i landet. Maisen utgjør ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukere.

Det har Miljødirektoratet slått fast med faglig forankring, . Jeg ønsker å boikotte alle produktene deres, men sliter med å finne en oversikt.

Er det noen her som har peiling? Monsanto skremmer omtrent vannet av meg. Miljøvernforbundet har i alle år jobbet aktivt mot bruk av denne giften. Langs veier har vi tidligere fått gjennomslag for mekanisk klipping istedet. Men bruken ser ut til å ha tatt seg opp i senere år.

Nå ser heldigvis Statens vegvesen ut til å igjen . Oljefondet har milliarder norske kroner investert i verdens største leverandør av genmodifisert mat. Gjennom eierskap til patenter på . Puls-redaksjonen viser en avslørende rapport om manglende kunnskap om aspartam blandt leger i Norge , se “Omstridt søtningsmiddel“.

Kort fortalt: big business forgifter deg langsomt gjennom bensenderivater i sukkerfrie produkter. I Norge har glyfosfat en årlig bruk på om lag 3tonn. Sprøytemiddelet blir brukt flittig av kommuner, bønder, borettslag, skogseiere og i private hager. Glyfosfat er påvist i overflatevann, som i hovedsak blir brukt som drikkevann i Norge.

Reglene for bruk av glyfosfat har de siste årene blitt mer restriktive. Dette er én av mange sider rundt striden om GMO-er verden over, som det norske Nettverk for GMO-fri mat mandag satte på dagsorden i Oslo. Også Norge merker presset for å få . Genmodifisering lirkes inn til oss via propaganda metoder.

Noen som kaller seg VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet har tidligere behandlet . Det kunngjorde den amerikanske landbruksgiganten torsdag. En seier for miljøbevegelsen, jubler Naturvernforbundets aktivister. Christina Abildgaard i en kronikk i Aftenposten 20. Les: Hvordan ble GMO godkjent hos mattilsynet i USA – Løgner.

Hva er så årsaken til at Miljøverndepartementet ikke klarer å komme med et svar på anbefalingen? Det kan være at enkelte krefter i regjeringen mener. BOIKOTT MONSANTO ( norge ). Dyrnes, tok gjestfritt i . GMO, som ikke er tillatt i Norge.