Næringskjeder i ferskvann

Interaktivitet, Oppgave: Dra og slipp oppgave om næringskjede i ferskvann. Næringskjede i Ferskvann. På hvert enkelt punkt vil det da skje en suksesjon fra åpent vann til løsbunn til mykmatte til fastmatte. Men hele tjernet som helhet vil ikke ha noe bestemt stadium – der vil det være ulike stadier på ulike steder. Når det gjelder næringskjeden – la oss avvente Limnoan, han vet dette her.

Gå til toppen av siden . Dystrof innsjø innlegg 11. Lignende Biologisk mangfold i ferskvann. Regional vurdering av sjeldne dyr og planter.

Vannforekomstene deles i stillestående og rennende vann. Stillestående vann er innsjøer, tjern og dammer. I kapitlet Livet i ferskvann har du lært o- pinner som går i vannet – fisker som lever i ferskvann – hva en næringskjede er – hvorfor hunnmyggen stikker – planter som lever i vann. Her finner du oppgaver knyttet til kapitlet.

Disse blir igjen spist av andre insekter og. Til sammen lager de en næringskjede. Ved hjelp av solenergien produserer plantene organisk materiale og omdanner strålingsenergi til kjemisk energi. De utgjør produsentene som fortæres av . Blant virvelløse dyr lever nesledyr delvis planktonisk og ribbemaneter er en vanlig del av dyreplankton. Krepsdyr er meget viktige både i havet og i ferskvann.

Hoppekreps som raudåte forekommer i enorme mengder i nordlige farvann. Krill er en nøkkelart i Sydishavets næringskjeder , og spises til og med . Hver organisme befinner seg på sitt trofiske nivå. Det første leddet eller trofiske nivå i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk . Vi fikk i oppgave på skola å lage en animasjonsfilm med tema: Livet i Ferskvann. Dette stoffet gjør dem i stand til å utføre fotysyntese ved hjelp av energi fra sola.

Det eneste som er igjen etter nedbryterene er stoffer uten energi, altså vann , karbondioksid og andre uorganiske stoffer. Plankton (primært planteplankton) er grunnsteinen i næringskjedene i vann. Som forslag til etterarbeid kan man ta med en vannprøve tilbake til skolen som kan studeres i stereolupe eller mikroskop. Ved å ta ett planktontrekk kan man få en høyere konsentrasjon av plante- og dyreplankton i prøven man tar me og dermed . Jeg lurer på om du kan hjelpe meg med en næringskjede?

Gjedder er rovfisk som spiser . Beskrive kjennetegn på amfibier. Fortelle om næringskjeder i ferskvann. Marflo spiser døde planter, fisk spiser marflo. Vårflue larver spiser dødeplanter, fisk spiser den? Er det noen bedre eksempler?

For å undersøke status for vannlevende arter gjøres undersøkelser av dyr på flere nivåer i næringskjeden som planteplankton, krepsdyr,. Se på tegningen av havet og finn ut: a. Hvor i havet vokser de store algene (tang og tare)? Hvor finnes de små algene som kalles planteplankton?

Hvilke av algene kan bare vokse på grunt vann ? Finnes det mest tang eller planteplankton i havet? Figuren til høyre viser en næringspyramide. Hva illustrerer en slik næringspyramide? Hva symboliserer de ulike leddene? Hva er årsakene til størrelsesforskjellen mellom leddene?

Hvilken funksjon har nedbryterne i naturen? På hvilken måte kan du knytte nedbryterne til den næringskjeden.