Nce aquaculture

Havbruksklyngen langs nordlandskysten har mer enn partnere som utvikler og leverer oppdrettsfisk, sjømat og utstyr til verdensmarkedet. Målet er å være et lokomotiv i videreutviklingen av norsk havbruk og relaterte virksomheter. Velkommen til nettverkskonferanse i Bodø tirsdag 17. Programmet er vedlagt her.

Resultatene fra prosessen skal være til støtte i det videre arbeidet med å utvikle en strategi for havbruksnæringen og da spesielt . Med over 1virksomheter er NCE Aquatech Cluster en av verdens største havbruksklynger.

Vårt fokusområde er bærekraftig matproduksjon i sjø. NCE programmet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å utløse og forsterke samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser. Innovasjon Norge gir lokale ideer globale muligheter.

Viktige erfaringer og effekter av NCE. Forskerkompetansen i bedriftene er styrket. Sterk fokus på Bærekraftig havbruk og. Overførbar kunnskap fra torsk. Ny marin oppdrettsart i kommersielt .

Klyngen består av bedrifter og institusjoner. Kilde for metadata: NO-OsNB . Settefiskforumet ble arrangert den 21. Dette ble gjort gjennom å legge opp et program med mye tid til diskusjon, både i gruppearbeid og i pauser. Før gruppearbeidene ble utvalgte . Marked og kunde – utvikling av kompetanse og markedsadgang. Industrialisering – kommersiell anvendelse, effektivisering, kvalitet og lønnsomhet langs hele verdikjeden.

Teknologi – artstilpasset teknologiutvikling. Miljø – internasjonalt ry . Innovation Norway awarded Aquatech Cluster in Trøndelag NCE status yesterday, and this was the only NCE status allocated this year. These clusters were selected because they are typical of clusters oriented towards global markets, which to a large extent experienced the strongest impacts of the crisis. The OCC is an emerging cluster of relatively small biotechnology firms, pharmaceutical . Bruk minutter nå – spar masse tid senere. Registrer ditt arrangement på deltager.

Norway is a world class producer of salmon species. Bruk av “luseskjørt” for å redusere påslag av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) på oppdrettslaks (Use of “sea lice skirt” to reduce infestation of salmon lice on farmed salmon). Senteret ligger på Toft, i Brønnøy kommune og samarbeider med flere oppdrettsselskaper og leverandører til oppdrettsnæringen. Aquaculture innovation AS har sammen med Planktonic AS .

These are the criteria by which aquaculture -relevant research is, and .