Nedbrytere i ferskvann

Det som bestemmer hvilke som er hva er hvor de befinner seg i næringskjeden. Produsenter er de som kan lage sine egne organiske stoffer fra uorganiske byggestener (planter, alger og bakterier for det meste). Dette gjør de ved hjelp av.

De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat. Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord. Det vil si kvister, bla og døde dyr.

Når et stort dyr dør blir det bråte . Dødt organisk materiale i ferskvann består av ansamlinger av døde plante- og dyrerester på bunnen av ferskvann. Det er først og fremst nedbrytere som lever på og i dødt organisk materiale. Svamp, ciliater, amøber o. Jeg har en rapport på skolen som jeg skal skrive og lurte derfor på om du kunne svare på hvilke av disse som er nedbrytere ? Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Abiotiske faktorer produsenter konsumenter nedbrytere i ferskvann -Geografisk avgrenset område -Biotiske og abiotiske faktorer -Artsmangfold i ferskvann – Hva er en nedbryter? Innsjøen det er økosystemer som består av abiotiskemiljøfaktorer(lysforhol tempratur,pH) og biotiske faktorer som deles inn i produsenter, konsumenter og nedbrytere.

Lysforhold: Når jeg målte lysforholde i innsjøen var det en ettermiddag så det var ikke veldig mye lys ute. Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Produsenter vil da være grønne planter som starter med fotosyntese via sollys og danner glukose (druesukker). Kuene har stor nytte av disse plantene, hvor Konsumenter kommer inn. Vi kaller da disse planteeterne for forbrukere. Andre dyrearter er kjøttetere som skaffer seg mat ved å spise de planteetende dyrene.

I hypolimnion er det bare oksygenforbruk og ingen gassutveksling med luften. I grunne eutrofe innsjøer kan det derfor bli oksygenmangel. Her dannes det ofte også forskjellige gasser, bl. Det blir dessuten rikt på næringssalter som frigis gjennom nedbryting av organisk . I en verden hvor ferskvann er en knapp ressurs, er vi i Norge i så måte særdeles heldig stilt, se fig 2. Fordelingen av ulike former for. Det finnes også noen isopoder som lever i ferskvann.

Mange detritusetere har egentlig mer . De har ofte vandret opp i elver fra havet, etter en gradvis tilpasning i brakkvann. Noen spiser i tillegg døde dyr. Derfor er skrukketrollene viktige som nedbrytere. De fleste landlevende og.

Ved å finfordele dødt plantemateriale, er de viktige i prosessen med å lage ny jord . Alle livsformene i et økosystem kalles de biotiske faktorene, deles inn i produsenter, forbrukere og nedbrytere. Planter lager all næring. Grønne planter kalles produsenter fordi de produserer druesukker.

I fotosyntesen lager de ved hjelp av solenergi, druesukker av vann og karbondioksid. Alle planter, dyr og mennesker er avhengig av miljøet rundt seg. Hvert levende vesen kalles en organisme. En enkelt organisme kan også kalles individ.

Organismer som er ganske lik hverandre og som kan få avkom som igjen kan få avkom, danner en art . I alle økosystem skjer det er naturlig endring (suksesjon) og i ferskvann skjer endringene langsomt og over flere tusen år. Vi deler innsjøens liv inn i fire faser, hvor fase en. Populasjon – individer av samme art som lever i samme område. Innsjøen, samt skogen, er økosystemer som består av abiotiske (livløse) miljøfaktorer og biotiske faktorer som deles inn i produsenter, konsumenter og nedbrytere.

Vegetasjonssjikt Når plantene i et. Eksempler på slike planter i området mitt ( ferskvann ) i Stokkavannet, kan være smyle. Pionerplantene har tilpasset seg til å .