Nedbrytere i naturen

De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Nedbryterne er de som er minst kresne når det gjelder mat. Det vil si kvister, bla og døde dyr. Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord.

Når et stort dyr dør blir det bråte . Heldigvis har vi insekter og smådyr som spiser og bryter ned det som ikke lenger er brukbart for naturen.

Her ser du hvordan nedbrytere som skrukketroll, meitemarker og skolopendere jobber i en komposthaug. Kompost er en samling av organiske materialer som planterester, matavfall og lignende, som råtner i en haug. Meitemark og bakterier spiser oljeavfall.

Når man borer gjennom berglagene i havbunnen etter olje, kommer det avfall opp til overflaten. Borekaks er et slikt avfall. Det kan inneholde olje og forurense miljøet.

Oljeboring ved norske oljeplattformer fører til utslipp av flere tusen tonn borekaks, i året. Dette må sprøytes inn i .

Kompostering er naturlig nedbryting av organisk avfall som b. Hva gjør søppel med naturen og dyrene? Søppel må kastes i søppelkassa. Noen kaster den ute i nature. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. I naturen finnes døde trær i all slags skog. Over hele verden er døde trær av stor betydning for mange hundre tusen vedlevende arter.

Skogens nedbrytere er en viktig gruppe organismer. De etablerer seg i veden og bryter den ned til frie næringsstoffer som resirkuleres i skogøkosystemet. Biosfæren er områdene på jordkloden der det finnes liv. Alle organismer er avhengig av plantene for å overleve.

Et økosystem er et område i naturen som . Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Oppgave Vi leter etter nedbryter e. Utstyr: Spade, glass med lokk, pinsett. Hva er jobben til nedbryterne ? Kan du navn på noen nedbrytere ?

Vi ser etter nedbrytere i skogen: Spretthale . Fagstoff: Artene i et økosystem har ulike roller. Disse er definert ut fra hvem som spiser hvem eller hva, altså hvor de får næringen fra. En elementær innføring i nedbryting og oppbygging av organiske stoffer i naturen. De kan imidlertid nyttiggjøre seg av næringssalter(eksempelvis fosfor) som nedbryterne gjør lettere tilgjengelig for plantene. Mitt spørsmål dreier seg derfor om noen av dere som er biologer kan være så vennlig å utdype hvilke rolle nedbryterne har i naturen og forklare denne prosessen?

Legg ulike gjenstander ned under jorden i terrariet. Gjerne helt inntil veggene slik at dere kan observere over tid. Legg også salat og fuktig avispapir oppå jorden slik at meitemarkene har noe mat der. Observer terrariet jevnlig og noter resultatene. Studiet av stoffenes kretsløp, deres akkumulering og virkning på økosystemet er viktig for forståelsen av forurensningenes virkning i naturen.

Der flagell forekommer er det bare én, bakoverrettet og glatt flagell. Sopp lever overalt hvor det finnes spor av organiske stoffer og under alle klimatiske forhold. Deres viktigste rolle er som nedbrytere av organisk materiale i naturen , ved sine mutualistiske samspill med alger og planter og parasittisme. Kontroversiell genteknologi på vei ut i naturen. Finner Norges eldste skoger med flyvende laser.

Faktafusk og lureri – også blant insekter.