Nitrogenfiksering

Luftens nitrogen omdannes til ammonium katalysert av enzymkomplekset nitrogenase. Alle planter trenger nitrogen for å kunne lage proteiner, klorofyll og arvestoff m. Nitrogenase-komplekset tåler ikke oksygen, . Selv om lufta inneholder nesten prosent nitrogen (N2), kan ikke plantene gjøre seg nytte av det. Planter tar opp det nitrogenet de trenger, gjennom røttene og helst som nitrat (NO- ). Det er ingen planter som på egen hånd kan ta opp . Fagstoff: Erter, linser og bønner er sunne, mettende og billige.

Belgvekstene beriker dessuten jorda på en fiffig måte. Tradisjonelt økologisk jordbruk baserer seg på hjemmelaget kompost og tilførsel av dyreavføring for å lage årlige grønnsaker og andre planter. Det er også mulig i en skoghage, men det er svært arbeidsomt. Bare bakterier (inkl. blågrønnbakterier) greier dette. De fleste erteplanter (ertefamilien) har knoller på røttene.

Her fins nitrogenfikserende bakterier. Mykorrhiza er et samspill mellom . Symbiose: røtter og bakterier – NITROGENFIKSERING innlegg 24. Omdanning av Ntil ammoniakk innlegg 13.

Botanikk › Plantefysiologi › Mineralnæring › Makronæringsstoffer Bufret Lignende 9. Noen bakterier og blågrønnbakterier (blågrønnalger) har en spesiell evne til å binde nitrogenet (N2) i luft. Denne nitrogenfikseringen foregår bl. Azotobacter, Clostridium m. Nylig aktivitet: Lessebo: oppdatert av Lars Mæhlum.

Ytter-Vikna: oppdatert av Knut A Rosvold. Sør-Gjæslingan: oppdatert av Knut . Mange bakterier og arkebakterier (Archaea) kan reducere frit kvælstof (N2) til ammoniak (NH3), der kan udnyttes i opbygningen af cellebestanddele. Enzymet nitrogenase findes hos alle disse bakterier.

Mange anaerobe bakterier kan binde kvælstof, mens egenskaben . Enten lever bakteriene i knoller hos erteplanter (bakteriene heter da Rhizobium) eller i knoller hos or og tindved (bakteriene heter da Frankia).