Norges sildesalgslag innmelding

Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS. Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av . Kystbrisling, Skagerrak Norske fartøy.

Nordsjøsil Ringnot, Gruppekvote. Makrell, Makrell, Kyst Lukket gr. Fiskets Gang uke Publisert: 18. Norges Sildesalgslag er i dag Europas største.

NVG-sild:Flere utfordringer i NVG-sild fisket gjorde at vi fikk kun 20. Markedsplassen eies og drives av norske fiskere, og er i dag Europas største markedsplass når det gjelder førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Salget foregår via elektronisk auksjon. Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet.

Kvoteenheten for beregning av garantert kvote er 29tonn. Det iverksettes stopp i fiske med virkning fra i dag 29. Merk at dette ikke fritar noen fra å være selvstendig rigget for eget fiske innenfor de krav som er satt. I Fiskeridirektoratets forskrift av 27. Det innføres stopp i fisket etter kolmule for norske fartøy med kolmuletillatelse i internasjonalt farvann fra mandag 8. Høstværet har lagt en demper på makrellfisket.

Fartøyet NORDFISK er testbåt, så innmeldinger på makrell på Nordfisk er IKKE reelle. Saltet og røkt sild ble eksportert , og er siden blitt en betydelig eksportvare for Norge. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Gir økt kvalitet på fangstsammensetning og bestandsvurdering. Surofi pålegger som kjent fiskerne innmelding av fangst.

Les også: Denne tråleren fikk fisk for millioner på fem uker. Det er ikkje til å klage over, seier Hansen. Dei siste dagane har det ikkje vore innmelding av makrell på grunn av . Beveg musepekeren over informasjonen i tabellen for mer utfyllende informasjon. Fiskeslag, Fangstfelt, Konservering, Mottak, Rund vekt i kg.

Scandic Ørnen hotell i Bergen Se link her til Sildelagets egenomtale av møtet. Uten hinder av stoppen i første ledd åpnes trålgruppens fiske av et restkvantum lodde til konsum fredag 16. Trålgruppens fiske som nevnt i første punktwn stoppes fredag 16. Fartøyer som laster mer enn 1tonn pr tur skal minimum ha timer fra et fartøys innmelding av nvg-sildfangst for konsumlevering til fartøyets neste innmelding av nvg-sildfangst solgt til konsum.

Sunnmørsposten på makrellfiske. Les meir: Fangst på første forsøk. Ein stor del av ringnotflåten, og mange kystbåtar, fiskar for tida makrell i Norskehavet om lag 1nautiske mil nordvest av Ålesund.

Måndag vart den beste dagen så langt i år , med 10.