Norsk eksport

Reduksjonen er drevet av lavere olje- og gasspriser samt en svekket fastlandseksport. Parallelt med at oljeprisen har sunket, har den norske kronen svekket seg mot sentrale internasjonale valutaer. Dette har økt verdien av norsk eksport , men samtidig gjort norsk import dyrere. Olje, gass og rørtransport utgjør om lag prosent av samlet norsk eksport.

Dette tilsvarer om lag prosent av total norsk vareeksport.

Statoil har femten ganger så mye eksport fra Norge som neste selskap på listen over hvilke selskaper som eksporterer mest fra Norge. BI har utført for Innovasjon Norge. Sammenliknet med mange andre land har vi derfor en høy andel eksport og import.

En dominerende del av norsk eksport og import skjer til og fra våre nærområder, noe figuren nedenfor viser. Eksporten til USA er om lag på . Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd. Created with Highcharts 5.

Den beste sjømaten kommer fra Norge. Dette vil Norges sjømatråd at folk i alle verdenshjørner skal tenke – derfor markedsfører Sjømatrådet Norsk Sjømat over hele verden, på vegne av sjømatnæringen. Ett særpreg ved norsk bistandspolitikk er at man – mer enn i mange andre land – insisterer på at “våre” verdier er universelle verdier. Amerikanerne erkjenner gjerne at de sprer amerikansk kultur, franskmennene fransk. I Norge har det vært mer vanlig å oppfatte bistand som et rent altruistisk, moralsk prosjekt, hvor . Formålet med beskyttede betegnelser er å sikre forbrukeren pålitelig informasjon om produkters geografiske tilhørighet, tradisjon og særegen kvaliteter.

Gjennom dette blir viktig kunnskap om norsk mat og matkultur opprettholdt samtidig som forbrukeren er garantert norsk matvare. Sjekkliste for Iran – eksport og etablering. Gassåret går fra oktober til oktober, og de ferske tallene for norsk eksport er akkurat kommet.

Riktig teknologi kan skape en sukkersøt norsk framti mener oppfinner Harald Marthiniussen. Den norske vareeksport er i stor utstrekning basert på utnyttelse av de naturlige produksjonsresurser i landet. Tradisjonelt gjelder dette eksporten av tremasse, cellulose, papir og papp, fisk og andre fiskeriprodukter, kunstgjødsel, karbider og andre produkter fra den elektrokjemiske industri, og aluminium, . Norge trenger nye eksportkontrakter i mange næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier kan være med på å skaffe bankfinansiering til disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Norsk eksport – statistikk og analyser Månedlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå om utviklingen i norsk vareeksport, gir muligheter for jevnlig å følge denne viktige indikatoren for utvikling i norsk økonomi, også på fylkesnivå.

Utviklingen i tjenesteeksporten kan følges kvartalsvis. Hovedtrekk for utviklingen publiseres og. Nye EU-regler kan ødelegge for eksporten fra landsdelen.

Den oljerelaterte industrien ber regjeringen endre kurs, for å unngå dramatiske konsekvenser.