Norsk kvit sau

Av type tilhører den langhalesauene. NKS kjøtt- og ullsau som minner mest om dalasau, . Siden 70-åra har ulike norske og utenlandske crossbredraser blitt krysset sammen, slik at svært mye av den norske sauen i dag er krysninger. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

De generelle kåringsreglene som gjelder for kåring av værlam i regi av NSG er utarbeidet av Avlsrådet for sau og godkjent av styret i NSG.

Regelverket for den enkelte rase legges ut etter hvert som de er endelig fastsatt av Avlsrådet for sau. Foto: Norvald Ruderaas, NIBIO. Norsk kvit sau – tungvekteren – er med god margin den vanligste sauerasen vi har i Norge. Dagens besetning på Bjørkligården ligger på 1vinterfora sau.

Den er også den tyngste rasen vi har. Den har MISTET FLOKKINSTINKTET som gjør det lettere å. Dagens jordbruk er langt unna den gamle driftsformen, hvor man hadde en rekke forskjellige saueraser som var tilpassa de dalene, fjellene, klimaet og farene som preget det området de levde i.

I dag tilhører om lag – prosent av alle sauene den samme rasen, norsk kvit sau. Jeg vil takke hovedveileder Tormod Ådnøy (IHA) for hjelp, støtte og gode samtaler. Dette er en blandingsrase, . Takk til biveileder Ola Flaten ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), for all hjelp med tall, tekst og gode råd.

Thor Blichfeldt ved Norsk sau og geit (NSG) som også var biveileder, skal ha takk for idéen til oppgaven, støtte . Spælsau har opphav frå korthalesauene frå innlandet, som fantes i Noreg i bronsealderen. Gamalnorsk spælsau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også voksenvekten øker.

Høyere voksenvekt innebærer mer. Norsk hvit sau er et felles navn på den hvite rasen som utgjør over prosent av alle sauer i landet. Disse tilhører crossbredrasene og har en robust, jevnt kruset og glansfull ull med mye spenst. Opp gjennom årene har det vært mange typer krysninger i avl.

I dag får produsenten best betalt for kjøtt, så da . Fakultet for biovitenskap. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Voksenvekt på søyer av rasen.

Adult weights of ewes of the Norwegian White. NKS er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn ( dálá, steigar, rygjar og sjeviot). NKS er en forholdsvis stor rase, med levendevekter på ca 1kg hos . Den veier det dobbelte, eller enda opptil 1kilo, like mye som en liten bjørn!

Likevel er den mer spedlemmet enn enkelte lettere raser! Slikt blir det mye og billig . Jeg deler gode hjertevarme historier om mennesker, dyr og det som er mellom himmel og jord. Ikke gå glipp av det som skjer! Det er et solid garn, spunnet slik at det blir mykt og, til tross for at det er at kardegarn, fint og glatt med god maskedefinisjon.

Det er det perfekte garnet til flerfargestrikk, og et ypperlig valg til kofter, votter og luer. Prosjektets målsetning er å påvise de viktigste fôringsrelaterte årsakene til høg lammedødelighet i den perinatale perioden og i perioden før beiteslipp hos høgproduktive søyer av norsk kvit sau.