Norsk kvote

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk når du har vært i utlandet. Hvor mye alkohol, snus og sigaretter er det lov å ta med seg fra utlandet. KVOTE : Det finnes en grense for hvor mye alkohol du kan ta med inn i Norge.

Denne grensen kalles alkoholkvote, og gjelder bare dersom du har oppholdt deg mer enn et døgn i utlandet. Hvis du er gammel nok, kan du ta med deg en avgiftsfri alkohol- og tobakkskvote når du har vært i utlandet. Offentlig og kvalitetssikret .

Surrer du med tollkvotene? Her får du full oversikt over hvor mye du egentlig kan ha med hjem. Brennevinskvoten kan byttes i liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter. Alkoholholdige drikkevarer.

En kvote er en restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester. Et eksempel på en kvote med produksjonslimitering er melkekvoten. En bonde får bare betalt for et visst antall liter melk. En brukskvote kan være båndbredde-restriksjonen på enkelte DSL internett-oppkoblinger.

Kvote for nordnorske søkere.

Noen studier ved UiT Norges Arktiske Universitet har kvoter for søkere med nordnorsk tilknytning. Her kan du lese om disse kvotene. Helsefaglige profesjonsstudier. Under helsefaglige profesjonsstudium regnes sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, tannpleie, . Taxfree- kvoter Danmark-Norge.

Her finner du informasjon om hva du har lov til å innføre av matvarer, alkohol- og tobakk- kvoter fra Danmark til Norge. For salg om bord gjelder norske aldersgrenser. Skal du reise på sommerferie i utlandet til uka?

Da kan dette være noe for deg. Tollkvoten: Her er en oversikt over kvotebestemmelsene ved utførsel og innførsel i Norge. Innenfor tollkvoten kan du fordele varene på mange måter.

Også om den mengde som den forholdsmessige delen utgjør. Administrative opplysninger. Oversikt over norske fiskefartøys individuelle kvoter i adgangsregulerte fiskerier. Hyppighet og aktualitet. Registeret oppdateres ved kvoteårets begynnelse og kontinuerlig gjennom kvoteåret.

Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.