Norsk lakseoppdrett

Selv om den overveldende majoriteten av dette kommer fra oppdrettet laks i norske fjorder, inngår flere multinasjonale selskaper i porteføljen , og noen av dem, herunder særlig landets største fiskeeksportør Lerøy og Mitsubishi-eide Cermaq, henter også inntekter fra salg av andre fiskearter. På Laksefakta finner du informasjon om norsk laks og norsk havbruksnæring. Hvor frisk er oppdrettslaksen? Norske myndigheter stiller krav til slakting av laks for at maten skal være trygg å spise, og for at prosessen ikke påfører fisken unødig stress og smerte. En rapport fra Greenpeace viser at norsk oppdrettslaks i Tyskland inneholder langt mer av stoffet ethoxyquin enn EUs tillatte grenseverdier.

Mattilsynet sier grensen for om fisken er farlig for mennesker, ikke er overtrådt. Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. I fjor ble det hver dag servert millioner måltider med norsk laks rundt omkring i verden. Ingen av dem inneholdt antibiotika.

Likevel tror mange norske forbrukere at det er antibiotika i norsk laks. Utvikling av oppdrettsnæringen handler også om at verden trenger mer mat. Norsk havbruk bidrar til nasjonal og internasjonal matsikkerhet – altså at det finnes nok mat – gjennom bærekraftig oppdrett. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre lan og er i tillegg styrt av reguleringen.

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er Nofima i gang med et forprosjekt, som er starten på å utvikle et årlig bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett. Torsdag samles fagmiljøene og næringen til et arbeidsmøte på Værnes. I Norge har vi i dag ofte et endimensjonalt fokus . We offer a wide range of healthy and nutritious salmon products from our own facilities. Andre arter enn laks og ørret utgjør en stadig mindre del av norsk fiskeoppdrett.

Det er en nedgang fra året før på prosent for mengde og prosent for verdi. Nedgangen skyldes i hovedsak torsk. Torskeoppdrett har hatt en . Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett. Fôret er den største innsatsfaktoren ved produksjon av laks, og spørsmål om bærekraft blir ofte en diskusjon om fôrråvarer og hvor effektivt råvarene som fôr til laksen utnyttes. Et nylig oppstartet FHF prosjekt skal nå se på dette.

Nytt FHF prosjekt: Bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett. Dyrking av mat i havet bidrar i dag til verdiskapning for både Norge og distriktene. Mange visert til et stort potensiale for videre vekst, og den videre verdiskapningen gjelder ikke nødvendigvis bare laks , eller annen fisk, men også et uant antall marine arter som man i . Han mener det er en stor utfordring at folk ikke vet hva lakseoppdrett er, og er bekymret over at manglende kunnskap kan gi feil rammebetingelser for havbruksnæringen.

Med en investeringsramme på over en halv milliard kroner håper Marine Harvest at eggeformede merder skal hjelpe selskapet å produsere bedre og billigere laks. Sea Sheperd er uønsket her hos oss. Tidligere Baywatch-stjerne vil ha deg til å slutte å spise oppdrettslaks. Salget av laks og regnbueørret har vokst år for år , fra snaut 500.

Av dette utgjorde laks ca. Samlet eksportverdi var 3milliarder kroner, hvilket utgjorde av de samlede eksportinntektene for norsk sjømat. Når danske Langsand Laks til våren selger den første laksen, blir den markedsført som miljøvennlig og helt fri for luseproblemene som har hjemsøkt norske oppdrettere.

Det er fullstendig vanvittig å se dette anlegget i full skala. Det er nesten vanskelig å fatte at vi har fått det til, sier Thue Holm og ler.