Norsk melkeproduksjon

Det er bra at utviklingen i norsk landbruk tas opp, men hvis en skal formidle et realistisk bilde av norsk melkeproduksjon , om enn med en god porsjon humor, blir løsrevne faktaopplysninger . I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket. I noen fjøs har kyrne også muligheten til å gå ut og inn når de selv vil hele året. Kua får vanligvis en kalv i året. Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon. Fra kalvingen vil kua produsere melk i cirka 3dager.

Bufret Lignende Dyrevelferd og husdyrhold hos melkekyr (nrf – norsk kurase) i Norge har utfordringer. Mange av norske melkekuer lever fortsatt i båsfjøs i ca. Melkeproduksjon er også økende i Sør-øst Asia, inkludert land som ikke tradisjonelt er kjent for sin melkeproduksjon , som Kina. Tekst Arnar Lyche, Møre og Romsdal Bondelag. TINE og Møre og Romsdal Bondelag arrangerte 13.

Norsk melk – nå og fram- over”. Dersom næringa skal greie å påvirke egen framti må vi bli enige om hva vi vil. Bønder, forvaltning, rådgivere, forskere og politikere. TINE SA er pålagt ansvaret for markedsreguleringen av melk i Norge.

TINE SA har som markedsregulator ansvar for å påse at melketilgangen er i . Målet med rapporten Vekst uten økt volum – Fremtiden for norsk melkeproduksjon er å se på utviklingen og rammevilkårene, beskrive økonomien i norsk melkeproduksjon , og avdekke inntektspotensialet som ligger i næringen på bruksnivå. Antallet besetninger med melkekyr går ne antallet melkekyr går ne gjennomsnittlig antall årskyr fortsetter å øke og avdråtten går opp. Med andre ord: Den lange trenden fortsetter i norsk melkeproduksjon. Opplysningskontoret for Meieriprodukter er et PR- og reklamekontor for norsk melk og meieriprodukter.

Kontoret er finansiert via en. Markedet for melkeproduksjon lå først og fremst i byene. Yoghurt ble introdusert .