Norsk oppdrettslaks

En rapport fra Greenpeace viser at norsk oppdrettslaks i Tyskland inneholder langt mer av stoffet ethoxyquin enn EUs tillatte grenseverdier. Mattilsynet sier grensen for om fisken er farlig for mennesker, ikke er overtrådt. Ifølge Veterinærinstituttet brukes det svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett.

Mindre enn èn prosent av landets totale lakseproduksjon er behandlet med antibiotika. Antibiotikaforbruket i . I fjor eksporterte norske lakseprodusenter 980.

Høy kvalitet og så å si ikke noe bruk av antibiotika er hovedargumentene for å kjøpe laks fra Norge. Også her hjemme er oppdrettslaksen en populær . Oppdrettslaksen har sine aner i ville norske laksestammer, men på grunn av systematisk avl og utvalg har oppdrettslaksen en egen genetikk, og ulike oppdrettslakser ligner på hverandre. Hos villaksen er det stor genetisk variasjon fra stamme til stamme, og man frykter at dette mangfoldet skal gå tapt hvis man får stadig . Kvifor trur over ein tredel av befolkninga at norsk oppdrettsfisk har eit høgt og skadeleg innhald av antibiotika?

Ifølge en skotsk forsker ligger norsk oppdrettslaks vesentlig lavere enn både skotsk og ferøyisk oppdrettslaks når det gjelder innhold av marint omega 3. Linn Therese Skår Hosteland . Kvart år overvaker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet.

Overvakinga skal sjekke at oppdrettsfisken som skal etast av menneske ikkje inneheld uønskte stoff i helseskadelege mengder. I tillegg vert det undersøkt om ulovlege legemiddel blir brukt i oppdrett av fisk. Dessuten blir hjertekamrene forstørret, det kan komme blod og blodkoagel i hjertehulen og forkamrene kan sprekke. Det finnes ingen vaksine ennå.

Dette kontrollsystemet er i . Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) er en virussykdom som medfører betennelse i bukspyttkjertelen. Fjoråret ble et gullår både for norske oppdrettere og for fiskerne. Eksportrekordene står i kø, og totalen endte på formidable 7milliarder kroner.

Aldri før har det blitt solgt mer oppdrettslaks og ørret. Der fant de at nivåene er lave og langt under grenseverdien. Norsk oppdrettslaks eksporteres både som fersk, fryst, og videreforedlet på ulike vis. Allikevel støter norske oppdrettere på problemer når det gjelder eksport av ferdig foredlede fiskeprodukter som røkt laks til EU.

Norske fiskeeksportører må nemlig betale prosent toll på foredlede fiskeprodukter, mot kun . Det blir ikke gitt spesifikke anbefalinger i. Norge for inntak av EPA og DHA, bortsett fra at gravide bør spise 2mg. Det gis heller ikke anbefalinger knyttet til forholdet mellom omega-og omega-3-fettsyrer i kosten. Internasjonalt er det gitt anbefalinger knyttet til inntak av EPA og DHA.

Med jevne mellomrom blir vi minnet på miljøutfordringene i norsk oppdrettsnæring. Nå nylig gjennom NRK Brennpunkts dokumentar Lakseeventyret. Her ble det satt fokus på de negative konsekvensene av lakselus, avlusningsmidler og den organiske belastningen som lakseoppdrett påfører våre . Vi har god kontroll på bakterieinfeksjoner hos oppdrettsfisk , men virussykdommer, lakselus, sår og gjellesykdom er utfordringer for fiskens helse og velferd.

Effektive vaksiner gjør at vi har god kontroll med bakterieinfeksjoner hos oppdrettslaks , og det blir derfor brukt svært lite antibiotika i norsk lakseoppdrett. Norsk laks er noe av det sunneste og beste man kan spise. Alle deler av produksjonen overvåkes av myndighetene.

Det aller meste av oppdrettslaks som selges i handelen er norsk. Er oppdrettsfisk trygg å spise? NTB): – Resultatene var ikke uventede, men viktig å få slått fast.

Nå kan vi dokumentere at nivåene av radioaktiv forurensing i oppdrettslaks er svært lave og uten betydning for dem som spiser den, sier seniorrådgiver Harald Nordås i Mattilsynet. Nordås sier det er viktig for både folkehelsa og økonomien å . Oppdrettslaks er altså hakket bedre enn villaks med tanke på miljøgifter, men hvordan er det hvis vi setter oppdrettslaks fra de forskjellige områder i Norge opp mot hverandre – er all oppdrettslaks like sunn og næringsrik? All norsk oppdrettslaks er like sunn og har superior kvalitet når den forlater . For første gang er det gjennomført en kartlegging av kardiomyopatisyndrom. CMS, hjertesprekk) hos norsk oppdrettslaks.

Antall diagnostiserte tilfeller ved. I undersøkelsen forårsaket CMS .