Norsk østers

Bygningen er usymmetrisk, og vanligvis er det venstre skallet festet til underlaget og mer skålformet, mens det høyre dekker det som et flatere lokk. Skallene er oftest tykke , hvitgrå og glansløse, mangler låstenner og er forbundet ved et indre låsbånd. Tidligere har den vært importert til oppdrettsformål her til lands, men uten at den spredte seg og etablerte bestander. Denne arten har etablert seg i mange land. Europeisk flatøsters, Ostrea edulis, er utbredt i Svartehavet,.

Middelhavet og nordover til Midt-Norge.

Rekruttering i østersbestandene varierer med sommertemperaturen, ettersom østersen krever relativt varmt vann gjennom en periode om sommeren for å bli kjønnsmoden og gyte. Flere steder langs kysten finnes det . Vitenskapelig(e) navn: Ostrea edulis. Norsk (e) navn: flatøsters.

Arten er under ekspansjon og er vurdert som en trussel mot livet i strandsonen. Det er umulig å utrydde dem helt, sier forsker Pia Norling i NIVA. Det anbefalte tiltaket i handlingsplanen for å bekjempe stillehavsøstersen er å informere publikum om arten – og å spise stillehavsøsters. Spis gjerne stillehavsøsters fra områder .

Det finnes mer enn 1arter østers. Den står nå i fare for å bli utkonkurrert av stillehavsøstersen i sine naturlige leveområder. Stillehavsøsteren er en fremmed skadelig art i norske farvann, som er . Den norske så god at danskekongen sendte bud etter den. Server østers selv, med litt sitron og tabasco.

Massiv plukking av østers langs hele Skagerrakkysten, kan være siste utvei for å bremse en økologisk krise. Det mener en ekspertgruppe nedsatt av Klima- og miljødepartementet. Nå må myndighetene legge til rette for . I Mellom-Europa vurderes kvaliteten på østers etter kulturelle forhol som leverandør og dyrkingsregioner og etter størrelse og vekt.

Stein Johnsen, Samfoto, NTB scanpix. Selv om stoffskiftet er lavt i vinterhalvåret, vil østersen etter en slik påkjenning ikke ha nok opplagsnæring til å klare en lang vinter. Ved temperatur under 5°C lukker østersen seg og går i en slags.

Ingen andre steder i verden finner du flatøsters som vokser under slike ekstreme forhol og ingen annen østers vokser så langt nord som den norske flatøstersen. En sykdom som nærmest har utryddet flatøstersen i store deler av Europa, er for første gang påvist i Norge. Bestanden øker i Oslo -fjorden kan gå helt til Lofoten.

Nå vil havforskerne at folk skal ut å plukke før strender blir ødelagt. Sykdommen bonamiose er for første gang påvist i en vill bestand av flatøsters i Norge.