Norsk rødt fe

NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

Hornstatus (hornet eller kollet) og farge er spesielle særtrekk som karakteriserer de . Norsk rødt fe , den dominerende storferasen i Norge. NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper.

Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . Verdens dominerende melkekurase holstein har ikke sjanse i konkurransen med Norsk Rødt Fe. Ikke bare er er NRF og NRF-krysninger mer fruktbare, de er har også bedre helse – og kalvingsegenskaper enn Holstein, viser forskningen. Flere uavhengige universiteter og forsøksinstitusjoner har sammenlignet Norsk Rødt Fe med Holstein. Motivet har gjerne vært at mange produsenter opplever at . Overrumplet av Norsk Rødt Fe.

Et lite innblikk i historien til de norske storferasene. FINT EKSEMPLAR: Dølafeku hos Joar Skirbekk og Sølvi Westvang.

De mest vanlige fargevariantene hos rasen er lett rø svart, branda, svart med brun ål, sadla, bota og helt hvite dyr. Halvmåneformede horn er rasetypisk. Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku, Norsk Rødt Fe (NRF).

Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk. Det er ikke uten grunn at den kjøttrike melkekua Norsk Rødt Fe er verdens mest solgte røde rase. Ved lanseringen av Marianne Liens nye bok Becoming Salmon ble jeg invitert til å si noen ord om Nork Rødt Fe. Det ga meg anledning til å børste støvet av avhandlingen Hva er ei ku?

Hele avhandlingen her), og skrive et lite foredrag om NRF. Det er mange koblinger mellom NRF og den norske. Guro Svebergs doktorgradsarbeid beskriver detaljert seksuell og sosial adferd hos melkekyr og hvordan Norsk Rødt Fe deltar mer i ridning og brunstgrupper enn Holstein-Frieser kyr.

Sammenligning av Norsk Rødt Fe (NRF) og Sidet Trønder og Nordlandsfe (STN) på bare grovfôr. Fra tid til annet blir det hevdet at gamle kuraser med et moderat potensial for mjølkeproduksjon er bedre tilpasset en ekstensiv fôring enn kuraser selektert for høg mjølkeproduksjon. Finn synonymer til norsk rødt fe og andre relaterte ord.

Gratis norsk synonymordbok på nett. Ku – Norsk Rødt Fe (NRF). Rasen er svært alminnelig i Norge. God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt ut over Norges grenser.

Som for de fleste kuraser er hornene delvis avlet bort.

En voksen ku kan melke 20–liter melk i døgnet. Kua er drøvtygger og har fire . Fire problemstillinger tas opp i rapporten: 1) Medlemsdemokrati – medlemsfølelse. Følelse av innflytelse over NFRs beslutninger og graden av informasjon om NFRs aktivitet og policy. NFRs tjenester – avklaring av hva bonden synes er en rimelig pris for tjenestene. Interesse for utvidelse av NFRs nåværende tilbud.

Sigmund Krøvel-Velle, Samfoto, NTB scanpix. Med en økende andel NRF-melkekyr her til lands ble raselagene slått sammen til en organisasjon som fikk navnet NRF på.