Nortura ba

Nortura er bondens selskap. Våre merkevarer Prior og Gilde er tilstede på matbordet i de aller fleste norske hjem. Medlemsportalen er eiernes informasjonskanal. Vi slakter og skjærer gris og småfe.

I tillegg foredler vi en rekke produkter og har ekspedisjon. Formålet er Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull .

Bearbeiding og konservering av kjøtt, 10. Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer, 46. Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og – fett.

Konkurransetilsynet sa opprinnelig nei til fusjonen, men vedtaket ble senere opphevet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Vi transporterer Gilde produkt mellom produksjonsanlegg på Vestlandet, stort sett frå Førde i nord til Egersund i . Men kundene skal fortsatt møte produkter med navnene Gilde og Prior i butikkene. Besøksadresse, Strandgata 1 Bjerka. Vg– Videregående trinn 1.

Vg– Videregående trinn 2. Vg– Videregående trinn 3. Hå har et totalareal på rundt 12. Det rommer i tillegg til fjørfeslakteri (Nærbø Kyllingslakt) og eggpakkeri også avdeling for bearbeiding av kylling, lagerfekspedisjon, teknisk avdeling samt organisasjons- og administrasjonsavdeling. Ca () av slaktevolumet sendes via en . Konsernet ble etablert 15. Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA fusjonerte.

Konkurransen i den aktuelle marknaden er allereie svært avgrensa, og den vil verte ytterlegare svekka etter oppkjøpet. Det er i dag tre rugeri som leverer daggamle . Annen klassifikasjon: 338. Materialtype: Tidsskrift. Lammeringen velger sin egen leder.

All innmelding og leveranse . Legg til i jobbønsker Registrer deg i CV-database. Logg inn for å få full tilgang.