Nortura innmelding

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår. For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden. Vi svarer også på spørsmål om saker som vedrører deg som produsent, eier og medlem i Nortura SA.

Vi formidler dessuten kontakt videre til våre rådgivere, organisasjons- og tilførselsledere. Redaktør: Svein Bjarne Sommernes. Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder.

Logg inn her for å få tilgang til de passordbelagte medlemssidene, sidene er tilgjengelige kun for medlemmer og aktive leverandører i Nortura. Det nye telefonsystemet innføres samme dag på alle Nortura Medlemssenter, og andre kundesenter i Nortura. Kontakt oss på grønt nummer. Min side – innmelding , leveranser og rapporter.

For innmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport, avregning, livdyrkjøp og alle andre henvendelser du som medlem har til Nortura – bruk de grønne . Lammesesongen er allerede igang, derfor kan det være nyttig med en sjekk på vår praktiske informasjon om innmelding , levering, KSL, retur etc. Nortura er opprettet kun med ett mål, å skape best mulig økonomi for eierne. Det er ingen minstekrav på antall dyr pr levering. Prisene forutsetter innmeldt på avtale og klassifisert som kalv. I tillegg til dette er det interne krav til kondisjonert nedkjøling . Godkjente buskaper får tilgang til innmeldingsrutinene og det er kun innmelding på Internett.

Du har tilgang til rapporter som er aktuelle for deg. Under Min profil kan du legge til eller korrigere . Puljetillegg beregnes etter antall leverte dyr (eller per innmelding dersom vi splitter leveransen). Kvantumstillegget utbetales på grunnlag av antall leverte dyr per år. Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka mykje dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

En lammering er en gruppe sauebønder som samarbeider om innmelding og levering av slaktedyr til Nortura. De må bo i et område der det er naturlig med felles leveranser av slaktedyr. I samarbeid med Nortura velger ringens medlemmer ut en leder, ringlederen koordinerer innmelding og levering av dyr . Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Hvis du skal ta småfe i retur, kontakt medlemssenteret på telefon . Husk på innmeldingsfristene, og se gjennom sjekklisten for innmelding og levering av sau og lam nå i sesongen!

Lykke til både til dere og til oss i denne.