Notvask

Bruker alt vannet i pumpa til vask. De store notvaskerne enkelt betjenes halvautomatisk av to personer via vinsj, kran, nokke eller som påmontert tilleggs-utstyr på ROV (Remotely Operated Vehicle). De minste notvaskerne kan enkelt betjenes fra merdkanten. Tung begroing på nota hemmer . Effective Net Cleaning reduces decease and stimulates growth.

Vekstkurve for laks: Oksygenbehovet stiger når vanntemperaturen øker.

Denne kurven er nesten tilsvarende for de fleste oppdrettsarter, som for eksempel ørret, røye, torsk, kveite og havabbor. Ny teknologi – Kan kutte notvask -kostnadene med. Familien Molaug er igjen i støtet. Etter å ha bygget opp Akva Group – den største teknologileverandøren til norsk og internasjonal havbruksnæring – gjør de det igjen. Denne gangen er det med en liten, skinnegående robot som renser nota og gjør det . Gikk fra å være klesbutikksjef til å bli notvask -ekspert.

Kim-Andre Eide fra Østerbø Maskin, startet sin arbeidskarriere i klesbuttiken, men har nå i åtte år jobbet med utvikling og salg av notvaskere. I denne jobben trives han godt.

Behovet for reinslighet i matproduksjon vil alltid være der, sier han. Dette prosjekt skal utvikle kunnskapsgrunnlag, teknologi og operasjonelle metoder for rengjøring av begroing på oppdrettsnot. Det skal fokuseres på å forbedre rengjøringseffektivitet, energieffektivitet og reduksjon av slitasje på impregneringen, utslipp for miljøpåvirkning, samt bedre fiskehelse. Demonstrasjon av enklare kvardag for notvask. Vi er glade for å endeleg vere i gong med demonstrasjonar og få vise oppdrettsnæringa og serviceselskap kva den nye ØM Yanmar notvaskaren kan gjere for dei, seier Steinar Holen dagleg leiar i Østerbø Maskin AS.

Vi har testa og optimalisert løysinga for norske . Sandsøy Servicebåt AS driv servicebåtar og arbeidsdykking retta mot oppdrettsnæringa. Kort sagt bistand til dei fleste operasjonar ved eit oppdrettsanlegg. Rovision utvikler en thruster-basert ROV-notvasker for oppdrettsbransjen.

Me ser at møtet med hydroidane, som vert spylt av nøtene, kan gi redusert gjellehelse i opp til ei veke. Me trur at dette kan ha påverknad på fiskehelsa. Ho forskar på risiko knyt til begroingshandtering i norsk lakseoppdrett, med hensyn til fiskehelse og biotryggleik. Teknologi for et bedre samfunn. FHFs havbrukssamling, 23.

Presentert av Heidi Moe Føre,. SINTEF Fiskeri og havbruk as. Vask av nøter og flåter.

Våre båter er utstyrt med kraftige høytrykksspyleaggregat som driver ringspylere, vaskeroboter og vaskeskiver. Notvask som risikooperasjon . Vårt vaskeutstyr er effektivt og vi leverer alltid et meget godt resultat. Vi har også en egenutviklet spylerobot for bruk på flåter. Samtidig med vaskeopperasjonene. See what people are saying and join the conversation.

Nå blir det lettere å få penger til notvask. Tidligere i år jublet blant annet norske verft for ny lånegaranti for eksportbedrifter. Det kan også det meste av havbruksindustrien gjøre. Den nye låne- og garantiordningen ble lansert i høst.

Den innebærer at Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) nå kan . Vi i Aqualine er spesialister på notservice. Vår servicestasjon på Hestnes utfører notvask , desinfisering, reparasjon og impregnering på alle typer oppdrettsnøter. Ein fornøgd gjeng ombord i båten til kunden vår Leco Marine. Ny, bedre og raskere modell. Reduserer ikke styrken til notlinet ut over naturlig aldring.

Bevarer notens kvalitet. Har god effekt på alger og gammel impregnering. Ikke giftig og inneholder ikke løsningsmidler. Effektiv og økonomisk i bruk.