Notvasker

Algevekst kan ofte øke bakteriefloraen i nota og forårsake sykdom og økt stress på biomassen. I tillegg vil begroing også føre til at nøtene bli tyngre, noe som i verste fall kan føre til brudd i konstruksjonen. Dette igjen øker risiko for rømning.

Med Idema Notvasker -utstyr vil man forhindre skader på nota samt redusere faren for . Effektiv Notvask reduserer faren for sykdom og stimulerer vekst. Effective Net Cleaning reduces decease and stimulates growth. Vekstkurve for laks: Oksygenbehovet stiger når vanntemperaturen øker. Denne kurven er nesten tilsvarende for de fleste oppdrettsarter, som for eksempel ørret, røye, torsk, kveite og havabbor. AKVA FNCnotvasker er en trygg, kraftig ROV notvasker som er enkel å operere.

Flying Net Cleaner kan styres både mobilt fra merdkanten og fra kontrollrommet. Den effektive notvaskingen er også godt hjulpet av flere. Yanmar Notvasker er kanskje markedets beste løsning for Notvask. Bruker alt vannet i pumpa til vask. Unik robot for reingjering av oppdrettsnøter Svært lite vedlikehal meget driftssikker Fjernar groe og.

Fjernstyrt notvasker , Remote controlled net cleaner Ingen skarpe hjul eller belter som skader not. Den kan styres både mobilt og fra kontrollrommet. Det unike med den nye vaskeriggen er at den svømmer langs notlinet i merden og vasker med høytrykks sjøvann.

Det er ikke noe som griper inn i nota og kan skade og rive hull i . Familien Molaug er igjen i støtet. Etter å ha bygget opp Akva Group – den største teknologileverandøren til norsk og internasjonal havbruksnæring – gjør de det igjen. Denne gangen er det med en liten, skinnegående robot som renser nota og gjør det triveligere for fisken.

Trond Johansen, daglig Leder i Rovision melder at de utvikler en thruster basert ROV- not vasker for oppdrettsbransjen. Reduserer skader som kan føre til rømming av laks. Samtidig halverer vi vasketiden og vannforbruket, opplyser han. Thruster basert ROV- notvasker kan derfor forhindre rømming forårsaket av skader på noten under vasking. I Langevågen, litt sør for Ålesun er de i ferd med å utvikle en helt ny type notvasker.

Den kommer til nærmest over alt, bruker mindre energi, og fører til mindre slitasje og skader på nøten. Vask trygt, raskt og enkelt. Sjølvgåande robot som du styrer frå båten. God oversikt på skjermar.

DEKKER ET STØRRE OMRÅDE VED HØYERE HASTIGHETER OG RENSER ET STORT OPPDRETTSNETT PÅ KORT TID. Kjernevirksomheten er produksjon av høytrykksvaskeapperater for undervannsvasking av maritim begroing og automatisering av vaskeprossesen. Nå har vi brukt erfaringen fra disse årene, lyttet til kundenes ønsker og utviklet en høyteknologisk notvasker for oppdrettsnæringen. Det tjener miljøet, oppdretterne og fisken på.

Det forteller salgs og markedssjef . Maskin som vasker groe av notposen. Noen varianter kan fjernstyres med en joystick og vaske noten mens fisken står i merden, mens andre i tillegg kan gjenkjenne og reparere hull i noten. Nomenklatur Havbruk (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)).