Nrf ku

Rasen opprettholdes og videreutvikles av avls- og seminorganisasjonen Geno, som eies av storfebøndene i Norge. Avlsarbeidet med NRF stambokføres av Kukontrollen, som er nasjonalt stambokregister. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. NRF – kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig.

Tidligere undersøkelser tyder på at omkring prosent av NRF -kyrne er svarte. Kunnskap omkring nedarving av farge kan være nyttig i forbindelse med fastsettelse av farskap på dyr. Dersom ei rød ku har blitt dobbeltinseminert med to forskjellige okser som er henholdsvis røde og svarte, kan fargen på . Dette er ikke tilfellet i Norge hvor vi snarere har hatt en bedring i løpet av samme tidsperiode.

Andre fikk også etter hvert øynene opp for NRF – kua og dette førte til eksport av både dyr og sæd.

Blant annet ble det solgt om lag kviger og noen okser til Amerika. Les mer: Verdens beste ku er norsk. I mange land er kyr avlet frem for å produsere mest mulig melk. Norsk rødt fe, den dominerende storferasen i Norge.

NRF er en kombinasjonsrase, der det i avlsarbeidet legges vekt på produktene melk og kjøtt i tillegg til helse, fruktbarhet og bruksegenskaper. Ytre egenskaper som farge, avtegn, behorning osv. Kunstig sædoverføring er en viktig . Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Ku er hunndyr som har hatt kalv.

Sinku er ku som har sluttet å produsere melk før neste fødsel. Norge ligger i tet innen klimavennlig matproduksjon. Noe av forklaringen finner vi i mangeårig avl av den såkalte kombinasjonskua. I fjøset til melkeprodusent Johan O. En ku av NRF -rase, norsk melkerase, har en god dyrevelferd om sommeren, spesielt hos denne flinke bonden!

Dyrevelferd er utmerket om sommeren, men. Nærbø, Forus, nrf ungkviger født fra .

Bildet viser en NRF – ku i vårfagre Stryn. Fôret har mye å si for at kua melker det den skal. Det er ønskelig å få opp norsk kjøttpoduksjon.