Nsg semin

NSGs avls- og seminavdeling produserer sæd fra sau og geit. Med semin sprer vi gode gener til alle småfeholdere, øker den avlsmessige framgangen og reduserer smitterisikoen. Frykter ny sauemassakre. Skrevet av Kari Anne Kaxrud Wilberg. Tirsdag stoppet Oslo Tingrett lisensjakta på ulv.

Dersom dommen blir stående vil vi få en uholdbar situasjon for både beitedyr og sauebønder.

Vi er sterkt bekymret for konsekvensene, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i NSG. Kåringsreglene er nå klare og lagt ut på NSGs web. Etter den ordinære seminsesongen i fjor inngikk vi avtale med NSG Semin om studier og utprøving av mine teorier. Dunk og utstyr for studiene var på plass på gården 30. Atle Mariussen på Radøy i Nordhordland.

Juridisk selskapsnavn, Nsg Semin AS. Selskapsform, Privat aksjeselskap. Se regnskapstallene til Nsg Semin AS her.

Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjeld. Action not supported () in object (menu) URL: ? Faktorer som virker inn på seminresultatet på sau. INGER ANNE BOMAN¹, JØRGEN ØDEGÅRD², EWA WALLIN³ OG.

Norsk sau- og geitalslag¹, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB²,. Kunstig semin på sau har bredt kraftig om seg i Norge de seinere åra. NSG Semin er datterselskap som har ansvar for seminvirksomhet på sau og geit.

Dette kurset er nyttig å ha med seg for å kunne utføre jobben selv. Vi vil nok ingen av oss gå i gang med bruk . Avlsarbeidet omfatter ca. Allmannstua er åpen – 1. Nyttårsmøte på INTO – alle. Flaskeinnsamling Økning i sau på boks – NRK Hedmark og Oppland – Lokale nyheter, TV.

Den største produksjonen foregår på Staur seminstasjon i Stange, hvor landets beste værer jobber på spreng nå om dagen. NSG Semin forsyner norske sauavlarar med sæd – blant anna charollais. DET BLIR IKKE LAM AV DØD SÆD!

Etter nok en skuffende semin sesong fikk eg dunk for utprøving av teorier og diverse studier.

Dette etter skriftlig avtale med Nsg semin. Sauesykdommen Mædi sprer seg og skaper frykt blant sauebøndene. I går meddelte NSG semin om at sykdommen er kommet til Staur seminstasjon i Stange.