Ntnu remote desktop

Den første er å åpne startmenyen, skrive inn mstsc og trykke Enter. Du kan også starte applikasjonen ved å trykke på Start, Alle programmer, velge Tilbehør, Kommunikasjon og klikke på Remote Desktip Connection (Tilkobling til eksternt skrivebord). Du får da opp vinduet under. I feltet merket Datamaskin: skriver du inn en . With an NTNU user, you can connect to some of our servers from your personal computer using remote desktop. This article shows some programs that can be used to achieve this and how to use them.

Dette er den enkleste og dermed også den anbefalte måten å bruke Programfarmen på. Når du har startet MS Remote Desktop , klikker du på Remote Resources. Da får du opp følgende skjema. Resten av adressen finner . Bruke en nettleser som Firefox eller Internet Explorer. Lage snarveier i startmenyen på din lokale PC.

Hvilken av disse metodene . FS Programkiosk, Godkjent, 4. This is a way to easily and safely get access to your files,. Using a web browser such as Firefox. Create shortcuts in the start menu on your local PC.

Open the Software Farm as a remote desktop ( remote desktop connection). Which alternative is simplest and best is a matter of personal taste. Du trenger en applikasjon av typen Remote Desktop Client for å få tilgang til Programfarmen. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Remote Desktop. For eldre versjoner trenger du en app som heter 2X.

Denne brukerveiledningen gjelder utelukkende for Microsoft . Hvis du får spørsmål om å tillate Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control, anbefales dette for å gjøre bruken av webportalen enklere. Logg inn med din NTNU bruker. Gå til Remote Desktop – winlogin.

You need a program on your Mac called a remote desktop client to use the Software Farm. Windows-server med Remote Desktop Service. We recommend the use of Microsoft Remote Desktop.

But it is possible for the inquisitive and daring linux-user to run single applications from the Software Farm without connecting to the entire remote desktop (§ and below), or to use the . Since most of us are not familiar with this environment, this article outlines the important parts. You need an application called a Remote Desktop Client to access the Software Farm. On older devices an application with the name 2X is known to work.

This user guide is for Microsoft Remote Desktop. RemoteApps are programs that are accessed remotely through Remote Desktop Services and appear as if they are running on your local computer. Det fins også en tredje virtualiserings-opsjon: NTNU farm.

Da bruker du et lite program som heter Remote Desktop for å koble til en maskin hos NTNU. Du må derimot passe på å få med deg filene du . For nettbrett og smarttelefoner anbefaler Alstad at man installerer appen Microsoft remote desktop. Selv om vinduet man får opp er akkurat som en pc-skjerm, og ikke tilpasset smarttelefoner direkte, får man likevel tilgang til alle dokumentene sine,.