Nvg sild

Sortiment, Detaljer, Gyldig fra, Pris, Neste uke, Prisenhet. Latinsk navn: Clupea harengus L. Føde: Plankton Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet . Størrelse: Sjelden over cm. Den gyter i februar–mars, når vannet har akkurat passende temperatur og saltholdighet.

Den minste silda (5–cm) kalles mussa.

Når den blir omkring år gammel har den en lengde på ca. Etter 5–år er silda. Den norske totalkvoten er på 432. Få varsel på e- post og SMS.

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å endre dispensasjonsordningen som gir fritak fra kravet til låssetting for samfiskere i fisket etter norsk vårgytende sild. Videre så rapporteres det om at den silden som opptrer kystnært, der store deler av kystflåten er avhengig av å utøve sitt fiske, har samlet seg innenfor fjordlinjene, som gjør at NVG-silden i realiteten ikke er . Nå ønsker man å starte nye massemerking ved bruk av RFID merker, da med tilsvarende metoder og teknologi som allerede er godkjent av FOTS på makrell. Det gjer òg ein tredel av inntektene om ikkje prisane aukar.

Kontakt oss for ytterligere informasjon her.

Beiteområde I Overvintringsomr. I Gyteområde Oppvekstomr. Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder.

Bestandsstatus og økologi for nvg sild , makrell og lodde. Miscellaneous publications (IMR) . Resultatene indikerer en . Kvalitetshåndbok for pelagisk fisk. NVG SILD , Forrige Neste. Hjelpe maskineri, kw agregat. Dimmensjon, x 30.

Hoved maskineri, 1hk. Dekksutstyr, Hiab Kran Kraftblokk. Elektronikk, Wesmar sonar. Kartplotter Radar Ekkolodd. Nordsjøsild er en pelagisk stimfisk som finnes i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Det er både høst-, vinter- og vårgytende sild i området, men den høstgytende nordsjøsilda dominerer. Selv om vi beskatter begge typene, er det .

I våre havområder finnes det flere bestander av sil men norsk vårgytende sild er definitivt den største. Lokalt: mussa (1. leveår), bladsild (2. leveår), feitsild (3. leveår og eldre), storsild (gytemoden før gyting), vårsild (gytemoden, etter gyting), nvg – sild (norske vårgytere), strømming (underart i Østersjøen), sallit, sildi. Det er svært alvorlig om det stemmer at ICES ikke har håndtert egne regnemodeller eller konkluderer feil når det gjelder sild. Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, sier dette er en alvorlig ripe i . Fiskeriministeren: – Kan ikke fiske opp arvesølvet. Brødrene Sperre i Ålesund betaler kroner kiloen for nvg – sild.

Norges Sildesalgslag – Meget godt sildefiske i Norskehavet. Russlan Island og Færøyene har svart positivt på det siste norske forslaget. Avtalene om kolmule og nvg – sild inkluderer begge bilaterale avtaler om soneadgang. For kolmule dreier det seg om .