Økosystem skog

Transcript of SKOGEN SOM ØKOSYSTEM. Skogen i Norge utgjør ca. Når skog skal klassifiseres, organiseres er det vanlig å deles inn i sjikt: – TRESJIKTET: Trær og busker over meter -BUSKSJIKTET: Treaktige. Mellom ulike økosystemer er det mindre som knytter organismene sammen.

Eksempler på ulike økosystemer kan være innsjø, myr, skog , fjell, fjære osv.

Hver av disse kan deles opp mer detaljert, for eksempel barskog og . Disse artene kalles nøkkelarter eks. Andre arter er mindre vanlige og har liten innvirkning på skogens økosystem. Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Begrepet skog inneholder derfor et meget vesentlig sanseinntrykk, nemlig at skogen ”springer fram” i terrenget og virker dominerende.

Forfatter: Bjerkely, Hans Jan. Overordnet post: Norbok. Det kan være naturtyper slik som fjell, skog , hav og ørken.

Arealet til et økosystem varierer mye. Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. Et økosystem kan være lite som en pytt, eller en hel skog.

Denne viser seg ved hjelp av ny metodikk å variere lite fra økosystem til økosystem. Dette innebærer at økosystemenes følsomhet for temperaturendring er nesten universell. Men det er vel så viktig å ta vare på de såkalte nøkkelartene i skogen.

Det er for eksempel maur, meitemark og barkebiller som er mye mer sentrale for at skogen som økosystem skal fungere bra. Likevel får de ganske lite oppmerksomhet. Meitemark har vi for eksempel typer av i norsk jor og den både . Jeg var syk da vi var med klassen på feltarbeid.

Vi hadde om skog som økosystem. Jeg har prøvd å lese litt til det, men jeg lurer på om noen har en punktvis liste over hvilke tester man burde ta til dette økosystemet , og hvordan de utføres? For eksempel pH i vann med en indikator.

Hvilke andre tester vil . I teorien bør den egentlig kalles et tidligere hogstfelt, fordi den har kommet så langt i suksesjonsprosessen at den er i konsolideringsfasen til en skog , og ikke lenger et hogstfelt. Når en skog blir hogd ne og det skapes et hogstfelt, vil det som forekommer der etterpå være sekundær suksesjon fordi artene .

Biologisk mangfold innbefatter både artsmangfol genetisk mangfold og mangfold av økosystemer. Hvert år binder skogen vår mer enn tre ganger så mye COsom det som slippes ut av hele den norske. Har du skog tar du vare på . Naturindeksen gir en god pekepinn på tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene fjell, skog , våtmark, åpent lavlan ferskvann, kystvann og hav. Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet. Innlegget er så gjennomsyret av faglige feil at det ikke kan stå uimotsagt.

Innlegget illustrerer kommentator Hans Bårdsgårds etterlysning i forbindelse med feiringen av . Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge – NINA Rapport. Norske skoger gir opphav til en rekke, viktige goder og tjenester – økosystemtjenester. Rapp- ortens formål er å gjennomgå eksisterende studier og gi eksempler som dokumenterer betyd- ningen av økosystemtjenestene fra norsk skog for folks velferd .