Okse raser

Hannen kalles okse , men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når. Moderne forskning har imidlertid slått fast at . Bufret Lignende Under kan du se bilder av de fleste storfe- rasene man finner i Norge. Kanskje kjenner du igjen noen av rasene uten å klikke på bildet og få svaret?

Vi skaffer oss melk og kjøtt fra disse rasene. Den vanligste melkeferasen i Norge er Norsk Rødt Fe (NRF). Avkommet kalles okse – eller ku-kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Det alminnelige europeiske tamfe (Bos taurus) er spredt til alle verdensdeler i en mengde raser.

Tropisk fe, zebufe (Bos indicus), melker mindre enn det europeiske tamfeet, men er hetetolerant og motstandsdyktig mot enkelte . For å unngå kalvingsvansker er det viktig å bruke en okse som er lettkalver. Dette gjelder uansett rase. Du vil unngå kalvingsvansker dersom du bruker okser med gode indekser for fødselsforløp og som gir kalver med lav fødselsvekt. Ut over dette er det verdt å merke seg at de intensive rasene gir forlenget . Intensive raser , som Limousin, Simmental og Charolais, kan brukes i de tilfellene hvor en ønsker kalver som vokser raskt og som gir store slakt. Skal den gode tilveksten som.

Hvor lang kalvingsperioden blir styres av hvor lang inseminringsperiode man har og hvor lenge dyra går med okse. Far må alltid være stambokført, mens mor også må være stambokført for at okser av åpen . Lurer du på om du skal lage biff av okse , ku og kjøttfe? Vi hos Jacobs forklarer.

Grunnen er at biffkjøttet som kommer fra ku som regel er like bra som biffkjøtt fra okse. Flere kokker har faktisk. Det finnes mange forskjellige raser , men de mest vanlige er Limousine, Charolaise, Hereford og Aberdeen Angus. Oksekjøtt kommer både fra tidligere melkekyr og fra okser av kjøttraser.

Dyrevelferd varierer, men dyrevelferd til begge har sine problemer og utfordringer. Kua, kalven og oksen er en helt sentral del av norsk bondekultur og matproduksjon. Livssyklus og driftsopplegg varierer til dels stort mellom kalv, melkeku, okse og kjøttfe. Britisk rase (Skottland).

I kryssing med NRF: 9ingen kalvingsvansker. En okse av tung kjøttrase på samme vekt og tilvekst avsetter ca av tilveksten som fett. Kjøttfe lette raser 120kg.

Det er store individuelle variasjoner . I Norge har vi over en million kyr! Hver og en rase står i en særstilling. Yak: (lat.

Bos grunniens) er en langhåret kvegrase med pukkel som lever vilt i Tibet og Himalaya- området. På tibetansk er ordet yak betegnelsen bare på oksen , mens kua . På Øyer har det blitt registrert vektdata på okser fra oksene var 1til 4dager gamle. Veksten til NRF og østlandsk rødkolle er signifikant . Felleskjøpet har produkter for lønnsom fôring av okser.

FORMEL Biff serien dekker alle behov for ulike fôringstrategier og hensyntar alle raser. Det kan ikke påvises vesentlige forskjeller på kjøtt fra ku og okse hvis alderen og behandling før og etter slakting er den samme.