Oppbevaring av bensin

Som privatperson du lagre totalt inntil liter bensin på egen eiendom. Du kan frakte inntil 2liter av gangen. Hver enkelt beholder må ikke romme mer enn liter. Oppbevarer du bensin eller diesel hjemme? Da bør du være klar over at drivstoff faktisk ikke har ubegrenset levetid.

Eksempler på A-væske er bensin , rødsprit, lynol og enkelte typer lakk.

Dersom ikke flammepunktet er oppgitt på . Garasje, utvendig bo båthus o. Godt ventilert og ryddig rom for. Har du benyttet sjansen til å tanke opp litt ekstra bensin denne uken? Forskriften regulerer alminnelige forhold knyttet til håndtering av brannfarlig vare, samt oppbevaring spesielt. Annen håndtering av brannfarlig vare om bord på skip, som faller inn under lov av 9. Når en privatperson eller en virksomhet oppbevarer eller ønsker å oppbevare farlig stoff over visse mengder.

Diesel, gassolje og lett fyringsolje. Giftig gass kategori og 3.

Eksempel på særskilt tiltak er oppbevaring av. For eksempel kan man ikke lagre mer enn totalt liter lettantennelige væsker ( bensin , rødsprit og lynol) innendørs. I garasjen kan man derimot lagre opptil. Den sier at man kan oppbevare.

Du bør ikke oppbevare større mengder kjemikalier i arbeidslokalene enn dagsbehovet. Det bør derfor være lagerrom eller lagerskap for kjemikalier ved virksomheten. Lagerrommet bør være mekanisk ventilert for å hindre spreiing til andre lokaler. I lagerrommet bør det bare utføres arbeid som har tilknytning til lagerhold. Ideen var å fylle bensin på en dunk på henger, transportere den til båten hvor jeg både har kort avstand og fint fall.

En slange fra dunk og ned i tank og fylle på den måten. Er det noen krav til hvordan bensin skal oppbevares ? Bensin på brusflasker – eksplosjonsfare? Lagring bensin innlegg 5. Flere resultater fra baatplassen. Forum › Utstyr › Alt annet utstyr Bufret 25. Hei Reiser til Hardangervidden på lørdag, satser på å komme til Haukeli på en liten uke.

Jeg har to fuelflasker som tilsammen rommer ca5liter men,. Slik oppbevarer du brannfarlig væske og gass, slik som bensin , rødsprit, lynol o. Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før de tar fyr.

Det er derfor viktig at oppbevaring av brannfarlig vare skjer forsvarlig, og på en slik måte at det ikke oppstår . Hva med lagring utendørs? Har ikke de fleste gårder et diesel fat stående? Lurer på å støype meg en avlang bensinbunkers, akkurat stor nok til å kunne line opp en rekke med jerrykanner et godt stykke unna huset.

Men det er vel kanskje ikke lov det heller? Hvordan er straffereaksjonene om man blir tatt . Radiostyrte biler medfører selvsagt at man har en kanne bensin tilgjengelig. Enten i kjelleren, garasjen etc.

Men i henhold til brannforskriftene i Norge har du lov til å oppbevare opp til liter klasse A væske i godkjent beholder i en husstand. Dette gjelder bensin og nitro. En liten gladmelding til dere som har . Ifølge forskriftene for lagring av gass og bensin , kan man oppbevare opptil liter med brannfarlig gass (tilsvarer 2kilo propan) og liter brannfarlig væske inne i sin boenhet.

Veilederen gir en oversikt over myndighetenes krav til bruk og håndtering av overgrunns tanker for dieselprodukter. Videre gis det eksempler på god praksis for kontroll av tanker for . Personlig har jeg en jerrykanne med bensin stående i et uthus, som jeg passer på og skifte ut to ganger i året. Men liter er jo ikke så mye når alt kommer til alt, og sånn som bensinprisene går opp og ned så hadde det jo vært kjekt og kunne bunkre opp en del når det er .