Oppdrett av kveite

To yngel ble produsert i stasjonens saltvannsbasseng, noe som på den tiden var en liten sensasjon. Opphavet var villfisk som ble strøket for egg og sperm på fiskebåtens dekk, og etter klekking ble larvene satt ut i bassenget hvor de så . BØMLO (NRK): Produsentane har prøvd og feila i mange år. No kan norske selskap ha fått gjennombrotet.

Skretting støtter oppdrett av denne verdifulle arten gjennom innovative fôr og service.

Her satser de på lønnsom oppdrett av kveite. Etter tre måneders testing er resultatene positive. I pilotanlegget på Bømlo svømmer kveiten i store kar.

Fôringen er automatisert, med maskiner som slipper fôr ned akkurat der kveiten er. Da bør du lese dette notatet i fra Havforskningsinstituttet. Når fisken blir kjønnsmoden avtar veksten, dermed blir hannene mye mindre enn hunnfisken. Ved Havforskningsinstituttet har vi produsert grupper med .

Norsk oppdrettet kveite regnes som et førsteklasses produkt, men det er en del utfordringer knyttet til oppdrett. Den beste forsikringen er å kjøpe miljømerket oppdrettskveite i butikken. En stor del av den kveiten som omsettes i dag kommer fra oppdrett. Kjøttet er fast, hvitt og aromatisk og har en rekke anvendelsesmuligheter. Stor fisk gjør det mulig å produsere ulike stykninger til ulike bruksområder.

Det er i dag totalt fem oppdrettere av Atlantisk Kveite (Hippoglossus hippoglossus) i verden, en i Canada, en i Skottland og tre i Norge. Havforskningsinstituttet på slutten av. Oppdrett av kveite startet ved.

To kveiteyngel ved navn. Norge, selv om det ikke er så mange år siden det ble. I år er det år siden det første gang ble satt ut kveiteyngel for oppdrett i Norge, og nå begynner man å se resultater av den omfattende forskningen som er gjort på kveita som oppdrettsart. Men dette er en krevende fisk, og det er fortsatt noen skjær i sjøen før kveiteoppdrett blir en lønnsom næring i Norge. Nordic Halibut har nå hånd om alle . Sogn Aqua driver i dag norges største landoppdrett av kveite.

De har tatt inn designere for å få anlegget optimalt etter sitt behov. Her har de et miljøvennlig anlegg som ikke forurenser så mye som det ville ha gjort til havs.

Vannet kveita får er hentet opp fra 100meters dybde og . Canadian Halibut Inc går sammen med myndighetene og eksperter i et forskningsprosjekt for å finne ut om det vil være lønnsomt med oppdrett av kveite. Kristiansen og Torstein Harboe, Havforskningsinstituttet. Kap Kveitas krav til fôr og fôring.

Kap Helsesituasjonen for kveite i naturen og i oppdrett. Spesielle tilpasninger i oppdrett. Kap Yngelproduksjon av kveite i poll- og bassengsystemer. Kap Årstidsuavhengig yngelproduksjon. Denne veilederen gjør det mulig å formidle kontinuerlig oppdatert detaljkunnskap om prosedyrer for oppdrett av kveite med utgangspunkt i de vekslende behovene til dagens produsenter.

I tillegg til et nyttig oppslagsverk tilbys et faglig diskusjonsforum hvor eksperter og oppdrettere kan utveksle erfaringer og råd. Kveiteoppdrett, derimot, er det fremdeles få personer som driver med. Der har de investert store penger i et helautomatisk fôreanlegg.