Oppdrettsanlegg i norge

De omsatte for 7milliarder kroner ifjor. Skyhøye laksepriser til tross, resultatene ble preget av biologiske utfordringer. Det har vært gjort mange forsøk på oppdrett av andre arter, særlig blåskjell, torsk, kveite og steinbit. Til nå har ingen av disse gitt kommersielle suksesser.

Man har kommet lengst med oppdrett av torsk . Bufret Dette kartet viser tettheten av oppdrettsanlegg i Norge.

To professorer i fiskehelse går nå ut og ber politikerne stanse opp. De siste tiårene har næringen vokst kraftig, og Norge er nå verdens største eksportør av oppdrettslaks. Stavanger i sør til Nordkapp i nord. Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller gå til Utforsk kart for å se oppdrettsanlegg andre steder langs kysten.

I dag drives fiskeoppdrett langs store deler av den norske kystlinja. Det produseres mer enn ,millioner tonn fisk årlig, hvorav eksporteres. Laks er dermed det husdyret . I løpet av noen uker skal det være klar til å ta imot fisk.

Finn lakselusa på kartet – Har oversikt over alle oppdrettsanlegg.

Havbruksnæringa i Midt- Norge stadfester kontroll på lusa . Leverandøroversikt, side 1. Statistikken gir en oversikt over norsk oppdrett av fisk og skalldyr. Fiskeoppdrett og -utstyr – Proff. Den omfatter opplysninger om selskapenes beholdning, kjøp, salg og tap av fisk og skalldyr, samt arbeidsinnsats og kjøp og salg av varige driftsmidler.

Lørdag ble Salmars nye oppdrettsanlegg offisielt overlevert fra verftet i Kina. Anlegget kan utgjøre de første stegene mot en ny æra innen havbruk, . Kan halvere CO₂-utslipp fra oppdrettsnæringen. Solceller og vindmøller kan bidra til å halvere dieselforbruk og CO₂-utslipp med en ny kraftløsning for oppdrettsanlegg.

HARDANGER (NRK): Store mengder . Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp fra oppdrettsanleggene. Oppdrettsanleggene en også en betydelig kilde til utslipp av næringssalter og slam. Det er fylkesmannen som er . I samme periode blir antallet oppdrettstillatelser for andre arter, blant andre torsk og kveite, fordoblet. Kultiveringen kan omfatte hele eller deler av fiskens livssyklus. Ved oppfôring av fisk foredles lite salgbart fiskeprotein til høyverdig mat.

I mange land spiller fiskeoppdrett en viktig rolle for å skaffe billig protein til en raskt økende befolkning. Men vi bruker også mye tid på rømmingsforebyggende arbei fordi vi erfarer at det gir best effekt i forhold til innsatsen. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor .

Det vil si at den første delen av livet er på land. Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefiskfasen. Etter omtrent ett år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskanlegg.

I et normalt oppdrettsanlegg med laks er det kanskje over en million individer og slakteverdien kan være godt over millioner kroner. Sett i et kort historisk lys er oppdrettsnæringen i Norge en lukrativ virksomhet som totalt sett har hatt gode inntekter og bidratt vesentlig til sysselsetting og ny infrastruktur i .