Overfiske i norge

Kapasiteten til den globale fiskeflåten er 2. Dermed fiskes det årlig betydelig mer fisk enn det som er bærekraftig – med en krafig nedgang i verdens fiskebestander som et resultat. En fjerdedel av verdens fiskebestander er idag utsatt for et sterkt overfiske. Når bestandene stuper kan det være for seint. Det kan finnes biologiske årsaker til at nedfiskede fiskebestander ikke kan bygge seg opp igjen.

Vi må derfor basere forvaltningen på et føre var-prinsipp, sier norsk forsker.

Samtidig som vi sitter på skolen, tømmes havene for fisk i et tempo man aldri har sett maken til. Massivt overfiske kan ha tømt verdenshavene for fisk innen år. En vesentlig årsak til overfisket er de enorme subsidiene til fiskeriene. Totalt subsidieres fiskeriene med milliarder dollar. Norsk fiskerihistorie går helt tilbake til steinalderen.

De første innvandrere til Norge oppdaget tidlig at det utenfor kysten fantes rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Undersøkelser av boplasser har vist at steinalderfolket drev fiske både i sjø, vann og elver. Fisk etablerte seg tidlig som et viktig . EUs fiskeri- og landbrukskommissær Franz Fischler varsler en tøffere tone enn vanlig når EU og Norge skal forhandle om kvoter i november.

Ifølge Fiskeribladet havner Norge under Russland og samtlige EU- land på lista over land med god miljøpolitikk. I rapporten slaktes Norge for altfor stort overfiske , store landbrukssubsidier og et svakt naturvern. Når vi tar ut store mengder fisk av en art eller aldersgruppe ut fra havet, kan forholdet mellom artene forandre seg, og det naturlige . Overfiske av sildebestanden.

Norsk sjømat inneholder kvikksølv, PCB, kadmium og bly fra gammel industri. Stoffene lagres i fisk, krabber og skjell fram til de ligger på middagsbordet ditt, skriver Dagsavisen – antakelig med henvisning til sine ikke-vegetariske lesere. Lista over fjorder det advarer mot,. All fisk borte om år.

I FARE: Den nye klimafilmen advarer mot å fortsette dagens overfiske , som i følge skaperne kan føre til en massiv sultkatastrofe. Mens norsk kystvakt arresterer spanske trålere for tjuvfiske av blåkveite, bidrar Norge selv til overfisket. Der norske fiskere blir bøtelagt for små feli i fangstdagbøkene, kan fiskere i EU flåten uten risiko og straff overiske sine kvoter med prosent. Reglene åpner for et storstilt overfiske , der skipperen kan skrive inn prosent for mye eller for lite uten risiko for straff. Et godt argument MOT Eu-medlemskap, . Dette er ikke bare et problem i Norge , men også i Danmark, sier Johannessen og legger til at tallene fra danskenes fiske av tobis så langt i år også er særdeles urovekkende.

To former for overfiske har skjedd i Norge på tobisen. Det ene er rekrutteringsoverfiske og det andre er vekstoverfiske. Rekrutteringsoverfiske oppstår . Norge og EU har også skyld i at det foregår ett overfiske etter makrell.

Islands forsøk på å få en løsning i makrellkonflikten basert på en vitenskapelig tilnærming blir møtt med fiendtlighet, hevder den islandske industri og utviklingsministeren Steingrímur Sigfússon i et åpent brev. Fiskepresset på en rekke arter øker til tross for at prosent av verdens kommersielle fiskebestander allerede er fullt utnyttet eller overfisket. Vi ødelegger også mange av de viktige leveområdene i havet, sier Fredrik Myhre til Bergens Tidende. Han er fagsjef for fiskeri og havmiljø i WWF Norge.

Resultater: En moderne fiskeflåte ledet til overfiske. Ifølge den norske historikeren Jarle Simensen var den norske bistandsinnsatsen til Kerala langt mer vellykket enn sitt rykte. I Barentshavet er urapportert fiske, og da særlig av torsk, et betydelig problem. Andrej Krainij, leder av fiskerikomiteen i Russlan kritiserer Norge for overfiske.

Det er fritidsfisket som blir kritisert. Dette skjer i forbindelse med et intervju i radiokanalen Russlands Stemme.