Paring av sau

Dette forsto jeg rett og slett ikke hensikten med. Sauene lammer bare en gang i året. Drektighetstida for sau er fem måneder minus fem dager.

Lammene skal være passe . Tid for å planlegga paring.

Skrevet av Håvard Øyrehagen. På medlemssidene til Nortura er det nokre tips om kva ein bør gjera for å letta jobben. Mellom anna å ta dei inn tidsnok. Nå er vi godt i gang med paringen her på Stenberg.

Seksualsesongen hos norsk kvit sau er kun noen uker sent på høsten og tidlig om vinteren. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Dum som en sau og snill som et lam?

Hele saueflokken er nå i hus, og går sammen. Sau i Joan Manuel Serrat interpretan la cançó Pare. Vill sau holdt opprinnelig til i fjellområder og på høysletter, og finnes i dag bl. Rockey Mountains, Alaska og på Korsika. Adferdsstudier av sau på beite, under ekstensiv drift, har vist at det kan være store rasemessige forskjeller.

Paring innendørs forhindrer seleksjon av visse søyer og sikrer identifikasjon. Tamsau har normalt eit fostertal på til lam, men kan i nokre høve få opptil lam. Fostertida er på 142–1dagar, avhengig av rase. Norsk kvit sau går drektig 1dagar.

Lemmingstida er oftast i april månad. Ved å kontrollere kva tid paring finn stad er det dermed mogleg å tidfeste lemminga ganske nøyaktig. Litt om Gamalnorsk sau – Villsau av Lars Erling Horgen. Brunsten på sauer er styrt av dag lengden.

Når det kommer til paring finnes det ulike alternativer. Det ene alternative er Inseminering, og det andre er å slippe væren inn til søyene.

Tilrådd holdklasser for søyer gjennom året. Stigande hold opp til klasse 5. Stabilt hold i klasse –5. Maksimum nedgang i hold til klasse 2 . Lågdrektigheitperioden er tida frå paring og fram til åtte veker før lamming. Høgdrektigheitsperioden er dei siste vekene før lamming. Energibehovet til sau måler vi i FEm (Fôreining mjølk).

Energi- behovet til ulike grupper søyer i lågdrektigheitsperioden er fylgjande: Vi ser at alle grupper dyr har eit energibehov . Fagstoff: Dette er en fagtekst om avl og reproduksjon av sau. Vi planlegger paring av sau slik at lamminga skjer tre uker før beitesesongen starter. Der ble foretatt en obduksjon av lammet og resultatet vil bli sendt ut til innbyggerne som frykter at det var snakk om heksekrefter. En innbygger ble sitert for å si følgende: – Da de eldre så det, sa de at det var sendt fra djevelen etter en parring mellom mann og en sau. Bruksrett:Som bruker av LED- SAU har du fått lagt inn ditt navn i programmet.

Programmet skal brukes kun til din egne næringsvirksomheter. Kopiering av programmet er begrenset til egne sikkerhetskopier . Det er mange som er redde, og blir ikke . Paring Før paring må væren tilvennes kraftfôr og være i noe bedre hold enn normal hold (holdklasse 5). For å sikre søyas fruktbarhet og overlevelsesevne hos lamma må søya være i normalt hold. Opp til kg FORMEL Sau fungerer som flushing om ønskelig.

Hvordan ser de i såfall ut?