Planter i fjæra

Nesten alle algar veks i akvatisk miljø. I sjøen, er dette den dominerande planteveksten. I Noreg har ein kjennskap til såkalla høgareståande planter som veks i sjøen, der ålegras er den mest kjende.

I elveutløp kan ein også finne ferskvassplanter. Kva er det så som skil algar frå høgareståande planter ? Detaljert bok om planter og smådyr i vannkanten som gir deg svar på alt du er nysgjerrig på.

Denne boka beskriver forskjellige miljøer i fjæra. Fra mudderbunn til svaberg, fotosyntesen og tidevann og golfstrømmen. Fjæra kan bestå av større og mindre steiner og vi kan finne strender som består av sand og grus.

Noen strender ligger lunt og beskyttet, mens andre strender kan ligge svært ubeskyttet og eksponeres mye mer mot bølger og havstrømmer. Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. Nivå 11: Leser for å søke.

Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer. Oppgaven er å finne flest mulig ulike arter i fjæra som ligger 1m fra Newtonrommet. Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer.

Modulen må gjennomføres på dager som passer i . Noen smådyr lever i ferskvann når de er larver og i luft og på land når de er voksne. Eier: Gallery Administrator . Boka tar for seg forskjellige alge- og dyrearter som lever i fjæra , og forteller hva de lever av, hvordan de lever og hva de dør av. Smådyr og planter i fjæra (Innbundet) av forfatter Leif Ryvarden. Pris kr (spar kr 101).

Se flere bøker fra Leif Ryvarden. Sigmund Lie fra Norges raskeste nettbokhandel. Insekter i fjæra – er de så få? Lendinga – møtested mellom hav og land. Livet ved stranda – for.

Populærvitenskapelig tids- skrift fra Tromsø Museum –. Ottar sa til Herren sin, Alfred kon- ge, at han budde lengst nord i landet ved Vesthavet. I fjæra er det få eller ingen giftige planter. Til tross for en rik tilgang på spiselige planter i fjæra , er det bare et fåtall av de artene som vokser her som er blitt brukt som mat hos oss.

Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Fritt fram-bøkene gjør turen i naturen til en lærerik opplevelse for store og små! Store bilder og enkel tekst.

Det kan være spennende å ferdes i fjæra.

Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. Blant algene skiller man mellom rødalger, brunalger og grønnalger. Alle disse tre gruppene representerer et enormt mangfold av arter. Men det finnes også høyerestående planter slik som. Målet med en ekskursjon til fjæra er å se hvordan de artene som lever der, er tilpasset de spesielle forholdene som er på hvert sted.

Du vil også kunne finne representanter for mange forskjellige grupper av både planter , alger og dyr. Dette viser at artsrikdommen og produktiviteten vanligvis er stor i fjæra. Vanlig strandsnegl (Littorina littorea) er en typisk art i midtre del av fjæra. Fotograf : Alf Jacob NilsenDyr og planter som lever på grensen mellom hav og lan må være tilpasset for å tåle skiftende temperaturforhol svingninger i saltholdighet, uttørking, oversvømmelse og kraftige bølgeslag. Strandkål (Crambe maritima) er en flerårig plante av korsblomstfamilien, som vokser langs kysten ved strender.

I Norge fantes det etter krigen forekomster i hele Oslofjorden ned til Skåtøy (Kragerø), og det var ellers forekomster ved Vestre Moland (Arendal), Fjære (Grimstad), og på Lista.