Rådgivende biologer as

Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på lan i ferskvann og i sjø. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Endring av daglig leder.

Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Rådgivende Biologer As – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Se mer informasjon under fanen Lærefag.

Vis kontaktinformasjon likevel. Denne bedriften er ikke godkjent lærebedrift i noen av de fylkene vi får data fra. Se kildeangivelse for Vigo lenger . Selskapsform, Privat aksjeselskap. Lingalaks AS sin lokalitet. Bergadalen ved Varaldsøy i Hardangerfjorden.

I denne forbindelse har Fiskeridirektoratet pålagt. Holmen Kraftverk ved Arnstein Bjørke arnstein. Forslag til ekstra avbøtende tiltak på anadrom strekning i . Smolt- Smolt- Storleiks-. Masseuttak i Etne i Etne kommune. Konsekvensutredning for Etneelva.

Bjart Are Hellen og Geir Helge Johnsen. Marine Harvest Norway AS. Akkrediteringsomfang for TEST 288.

Målet var å få en bedre oversikt over forekomsten av arten i dette området og lete etter arten på ustyva . Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS. Vurdering av marint natunniljø og naturressurser ved lokalitet Hageberg. GLOPPEMYRA, OSTERØY KOMMUNE, HORDALAND. VERDIVURDERING AV BIOLOGISK MANGFOLD. OG MULIGE KONSEKVENSER FOR ÅL.

Arkoconsult AS ønsker å regulere et område ved Gloppemyra i . Grunnlagsnotat om fisk som naturressurs i Bjørnafjorden. I konsekvensutredninger skal virkning av et tiltak vurderes i forhold til hvordan det kan påvirke de tre. LOKALITET 86: SV FOR STORNUTEN. Direktoratet for naturforvaltning. Bekkekløft og bergvegg (F09).

Anlegget planlegges etablert med partikkelrensing av avløpet før det slippes til Fossingfjorden på ca. Et tilsvarende opplegg for rensing har vært i drift ved Sørsmolt AS i Kjølebrøndkilen, der. Dette anlegget tilfredsstiller standard utslippsvilkår for slike .