Rådgivende biologer

Vi har utvidet staben jevnt de siste årene og har nå dyktige biologer som jobber over et bredt spekter av fagområder på lan i ferskvann og i sjø. Endring av daglig leder. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem.

Se mer informasjon under fanen Lærefag. Vis kontaktinformasjon likevel. Denne bedriften er ikke godkjent lærebedrift i noen av de fylkene vi får data fra. Se kildeangivelse for Vigo lenger . I samband med pålegg frå Fiskeridirektoratet datert 24.

Rådgivende Biologer AS fra , Hordaland. Etter at Lingalaks AS hadde ei lakserøming frå sin lokalitet Bergadalen ved . Beklager, kunne ikke finne noen treff for søket ditt. Anlegget planlegges etablert med partikkelrensing av avløpet før det slippes til Fossingfjorden på ca. Et tilsvarende opplegg for rensing har vært i drift ved Sørsmolt AS i Kjølebrøndkilen, der.

Dette anlegget tilfredsstiller standard utslippsvilkår for slike . Dei som sende inn skjelprøvar frå. ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI – TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE. Blåfall AS søker om konsesjon for . Grunnlagsnotat om fisk som naturressurs i Bjørnafjorden. Marine Harvest Norway AS.

I konsekvensutredninger skal virkning av et tiltak vurderes i forhold til hvordan det kan påvirke de tre. Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS. Vurdering av marint natunniljø og naturressurser ved lokalitet Hageberg.

Masseuttak i Etne i Etne kommune. Konsekvensutredning for Etneelva. Bjart Are Hellen og Geir Helge Johnsen. Teknisk drift og prosjektleiing,.

Notat vedrørende avvik fra veileder ved gjennomføring av resipientundersøkelse for Flora kommune. Den utarbeidete rapporten innfrir ikke i detalj alle krav angitt i SFT . Distriktsnyheter Midtnytt 26. El-fiske etter rømt settefisk . Description: Consultancy firm focusing on ecology research in Norway.

Endorsed by: GBIF Norway. Administrative contact: Geir Helge Johnsen. Technical contact: Christian Svindseth. Selskapsform, Privat aksjeselskap. Målet var å få en bedre oversikt over forekomsten av arten i dette området og lete etter arten på ustyva .