Råoljemotor

Råoljemotor , tungoljemotor eller oljemotor er en forbrenningsmotor som benytter råolje som drivstoff. Begrepet blir stort sett bare benyttet om stempelmotorer med så lav kompresjon at drivstoffet ikke selvantenner. Slike motorer blir ikke produsert lenger, i så fall er de bare av historisk interesse. Denne motortypen er ikke lenger i bruk, men var tidligere i bruk både som båtmotor og stasjonær motor, men også i traktorer.

Fordelen med glødehodemotorer var at den kan benytte billig råolje som drivstoff. Det er derfor en råoljemotor.

Tändkulemotorer – Råoljemotorer – Oilengines. FJPSOdjYNk Lignende 3. En kavalkad med startade råoljemotorer. Kultändarmotor som driver spånhyvel. Böjningar av råoljemotor , Singular, Plural.

Obestäm Bestäm Obestämd , Bestämd. Hur används ordet råoljemotor ? Samlingens största är en råoljemotor från Säffle som väger nio ton.

Motorn har stått på en järnvägsstation och drivet en vattenpump för att pumpa vatten till ånglok. Tillverkad av AB krisdala Motorfabrik Krisdala . Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, råoljemotor. Erik och Axel till aktiebolag och fick namnet Calmoverken. Under åren har det varierat i produktionen beroende på . Encylindrig råoljemotor av okänt fabrikat som drar en spånhyvel.

Detta är råoljemotorn Ideal från Torps mekaniska verkstäder i Torpsbruk. Under 2:a världskriget körde man ibland på sillolja, så man får nog säg att konstruktionen är rätt flexibel. DescriptionAtlas råoljemotor.

Norsk nynorsk: Atlas glødehovudmotor. Svenska: Atlas tändkulamotor. Permission (Reusing this file). Blåslampbehållare av mässing märkt: Made in Sweden.

Omgrepet vert stort sett berre nytta om stempelmotor med så lågt kompresjon at drivstoffet ikkje sjølvtenner. Slike motorar vert ikkje produserte lengre, så dei er berre av historisk interesse.