Relaskop

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Relaskopet brukes til å finne skogbestandets grunnflatesum (mper hektar). Ved hjelp av volumtabell regnes grunnflatesummen om til bestandsvolum.

Dette relaskopet leveres med to spaltebredder, faktor og 2. Dette er en kort innføring i hvordan et relaskop brukes for å beregne hvor mye trevirke som står i skogen. Relaskop , (av relativ og -skop), instrument til å bestemme summen av trærnes grunnflater (i mper hektar) i et skogbestand.

Man stiller seg opp i det bestand man vil måle, setter relaskopets ene . Nøyaktighet av bestandstaksering med relaskop. Meddelelser fra Skogforsk 45. Tips en venn Tilbakemelding Nyhetsbrev RSS. Finns det olika typer av relaskop och hur fungerar de? Svarat av Erik Wilhelmsson, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, Umeå.

Har tidigare använt den klassiska stolpen med en spalt högst upp. Measurement Techniques and Their Use.

Choosing a Basal Area Factor. Genom SKOGENs smarta, och numera omgjorda, relaskop har du tre “verktyg” i ett: Det klassiska relaskopet – för att beräkna grundytan, en höjdmätare och en kapsylöppnare. Used in variable plot and Three P sampling. Spiegel Relaskop , American Scale.

Use where trees are smaller than 96” dbh on level or steep terrain. Excellent for a variety of forest conditions . Outfitting forestry, engineering and other professionals for more than years! The most popular hand-held forestry instrument.

Many of these instruments and methods are mainly of historical interest since most measurements of upper stem diameters of standing trees are made. The Relaskop automatically corrects for any inclination in the line of . The relaskop (Fig. 5-la) is an instrument of the optical fork type. An optical fork employs a fork angle on which the lines are tangent to . The advantages and disadvantages of both these instruments are summarized in Table 7. Whether the Relaskop or a wedge prism is used on a particular project depends on the nature of the project, forest conditions, availability of . In conjunction with other equipment, the Relaskop can be used in the estimation of distance (range) to an object and the number of trees.

Where the angle is combined with the angle of inclination, the measurement and inclusion of the latter in further calculations can be dispensed with. In both cases the angle of inclination is automatically corrected for – the angle stays the . Treatment of Borderline Trees.

Basal-area Factor (k), RU-width, Relaskop -Unit (RU). All the height scales are visible when sighting but they are not identified. General instruction for use of the Relaskop for measuring height: 1.