Reproduktiv kloning

Reproduktiv kloning betyr å lage avkom som får samme arvestoff som et annet levende eller dødt individ. Dolly var klonet fra en melkekjertelcelle fra en annen sau og var dermed en genetisk kopi av denne sauen. Bruk av reproduktiv kloning av dyr til medisinske formål. Kloning betyr å lage kopier av hele organismer, celler eller arvestoff.

En samling av kopier med nøyaktig samme arvestoff kalles en klon. Kloning kan brukes til å lage ”kopier” av voksne dyr ( reproduktiv kloning ), til å lage celler og vev for medisinsk bruk (terapeutisk kloning) eller til å mangfoldiggjøre gener .

En cellekjerne fra et voksent individ (somatisk celle) settes inn i en eggcelle som har fått fjernet sin kjerne. Hvis dette egget begynner å . Dersom det befruktede egget med nytt arvemateriale settes inn i en livmor for å utvikle seg til et foster, snakker vi om reproduktiv kloning. Når det gjelder en eventuell kloning av mennesket, vil ikke klonene bli eksakte kopier av den personen . Ett obefruktat ägg förses med cellkärnan från en kroppscell från en vuxen individ.

Embryot får samma genuppsättning som den . I laboratoriet kan man fremstille kloner så vel av bakterier som av dyrkede celler fra planter eller høyerestående dyr ved fortynnings- og utvelgelsesprosedyrer, såkalt reproduktiv kloning. Jeg skal ha en fremføring på skolen (Naturfag Vg1), om reproduktiv kloning.

Og lurte derfor på om noen kunne hjelpe meg med å svare på noen etiske spørsmål eventuelt drøfte positive og negative sider om reproduktiv kloning også. Jeg har kommet på to etiske spørsmål: 1. Er det riktig å bruke befruktede . Som lovet kommer vi nå tilbake med mer om kloning av høyerestående dyr. I reproduktiv kloning ønsker vi å lage et klonet individ. I dyreriket er det ikke vanlig med reproduktiv kloning , og hos (de fleste) høyerestående dyr er det umulig uten assistanse.

Denne metoden kalles reproduktiv kloning fordi man lar embryoet utvikle seg slik at det nye individet blir født (fig 3). Ved terapeutisk kloning blir blastocysten ikke satt inn i en livmor slik at det får utvikle seg til fullbårent individ (fig 4A). Blastocysten dissekeres og det indre cellelaget (fosteranlegget) benyttes til å lage . Stamcellen som finnes i fødte mennesker kalles multipotente stamcelle.

Hva er terapeutisk kloning. Terapeutisk kloning – stamcelle med pasientens eget arvestoff – sykdommer: Parkinson, hjerte og kar sykdommer og kreft sykdom. Vaneligvis skal man reprodusere en plante, men det har også vært forsøkt på å klone et dyr.

Ved reproduktiv kloning bruker man somatisk . Att klona däggdjur är svårare. Det ena sättet är att man kan dela ett embryo (ett befruktat ägg). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Man får då flera embryon. Gjelder også for kloning av dyr.