Rød valgallianse hjemmeside

I Risør fikk partiet sin første ordfører, Knut. Stadig flere blir med i Rødt, for å stå sammen i kampen for rettferdighet og mot kapitalisme. Sammen skaper vi et vendepunkt mot forskjells-Norge! Rød Ungdom fortsatte som Rødts ungdomsorganisasjon. Han satt der i fire år og klarte aldri å bli gjenvalgt.

Siden har RV blitt til Rødt.

Nå viser Aftenpostens ferske Oslo-måling for stortingsvalg at Rødt igjen kan havne på tinget. Målingen er utført av Respons Analyse. Vi kjemper for solidaritet og kollektive løsninger, mot privatisering og markedsstyring. Partiet har gått frem fra 2 . Rødt Fredrikstad vil at alle skal få et forsvarlig helsetilbu uansett privatøkonomi, så vi er mot markedsstyring av sykehus og helsetilbud.

Vi mener vannkraft må styres . Alt ordinært partiarbeid ble drevet av AKP og RV fungerte kun i forbindelse med valgkamper. Her har jeg klipt litt fra AKPs hjemmesider. Vil du vite hvordan dine kandidater står?

Send inn spørsmål, fredag 12. Torstein Dahle og ni toppkandidater fra hele landet tett på nett. Les mer om RVs intervjuobjekter her! Her finner du kontaktinfo, åpningstider, avdelingsoversikt, og kart med mer. Det Norske Arbeiderparti (DNA) – sosialdemokratisk parti.

Høyre (H) – konservativt byparti. Kristelig Folkeparti (KrF) – kristelig sentrumsparti. Vi organiserer ungdom til kamp for et rettferdig verden. Folkestyre over pengestyre – det handler om å velge side!

Jorun Gulbrandsen er leder i AKP. Dette landsmøtet holdes i et jubileumsår. Vi gratulerer med at RV har overlevd i år! Ikke bare det, partiet spiller en viktig rolle i klassekampen i Norge i dag. Rød Valgallianse ( RV ) – valgforbund . Her skriver de om hvilke saker de ønsker å jobbe med kommende valgperiode, det vil si de neste fire årene.

Vi kan grovt dele inn de største partiene på denne måten: Sosialistiske partier. Rødt er et sosialistisk parti og mener at kapitalismen er hindringen for et rettferdig og solidarisk .