Rødsand gruber

Vi klarte ikke laste inn Disqus. Det var ikke på langt nær nok arbeidskraft i bygda, arbeiderne kom flyttende inn og nye hus måtte bygges, det ble etter hvert over hundre boliger. Det kom det flere butikker, kiosk, bakeri, skole og bibliotek. Et helt, velfungerende samfunn med . Angvik Auto var et rutebilselskap i Angvik, i dagens Gjemnes kommune, Møre og Romsdal.

Angvik hadde ruter fra Angvik-området til Molde.

Bildet viser kaia og oppredningsverket. Add a comment or suggest edits . I tillegg til at det blei henta ut jarnmalm frå gruvene på Raudsan blei det også teke ut råstoff til vegprodukt og betong. Pukk og sand frå rausand ligg i vegar langs heile Møre- og Trøndelagskysten. Forfatter: Innvik, Petter Erik. Rødsand gruber : velstand fra dypet.

Medvirker: Rausand grubeklubb. Overordnet post: Norbok. Gruva var allerede avstengt og full av vann.

Min mann fikk tilbud om jobb andre steder, i andre gruver. Det finnes mer utfyllende . Her var det mye titan i jernmalmen. Først var denne eit problem, men da det blei utvikla andre smelteomnar, blei titan eit viktig biprodukt.

Sjøholt På Sjøholt i Ørskog på Sunnmøre var det jern- . Dette er resultatet av et usedvanlig godt samarbeid mellom oppdragsgiver, formgiver og forfatter. Som forfatter er jeg sjeldent godt fornøyd med ditt bidrag, og det gleder meg at boka har blitt svært godt mottatt. Med Hilsen Petter Erik Innvik. Gruven hørte som en av flere inn under Christiania Spigerverk, og Spigerverkets geologi- og gruveekspertise befant seg der.

Aluscan har hatt en avtale om framleie av deponiområdet med Kolo Veidekke AS. Det er positivt siden en dialog basert på fakta gir grunnlag for gode vurderinger. Likevel ser vi at aksjonsgruppa kan ha misforstått enkelte forhold i saken, som det er grunn til å klargjøre.

Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden. Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden. Europeana viser dette objektet via Romsdalsmuseet.

Besøk nettsiden deres for mer informasjon.