Rognkjeks lakselus

Noen fisker har enorm appetitt på lakselus , og laksen ser ut til å trives godt i rognkjeksens selskap. Tolv millioner rognkjeks jobber som lusespisere i norske oppdrettsmerder. Rognkjeksen skal holde lakselusen unna oppdrettsfisken.

Men nå viser det seg at den selv er utsatt for lus. Resultater fra et pilotforsøk ved Gildeskål Forskningsstasjon viser at rognkjeks er i stand til å beite lus av laks.

Forskerne ønsker nå å se om rognkjeks kan bli et alternativ til leppefisk. Kjemper mot lakselusa : Satser stort på oppdrett av rognkjeks. Millioner av rognkjeksindivider settes inn i kampen mot lakselusa.

På Langstein Fisks anlegg nord for Trondheim driver de pionerarbeid for oppdrett av den nyttige arbeidsfisken. Anne Grete Nordal, ansvarlig redaktør i Teknamagasinet. Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Hauglan UIB, i Aftenposten 13.

Lerøy-konsernet satser tungt på rensefisk som et verktøy for å bekjempe lakselus. Det foretrukne alternativet er rognkjeks , men arbeidet er ikke uten utfordringer.

Bjarne Reinert, sjef for fiskehelse i Lerøy, medgir at det er en lang vei å gå før selskapets rensefisk blir en effektive lusejegere. Diskusjonen har gått frem og tilbake på hvor vidt rognkjeksen spiser lakselus eller ikke. Forskningen viser at prosent av rognkjeksen spiser lus , og at stor rognkjeks er mindre effektiv.

Oppdrettsnæringens martyrer Rensefisk er en felles-betegnelse på leppefisk og rognkjeks. Bergnebb er den minste av leppefiskene (t.h., i midten). Vil avle frem superspisere mot lakselus. Forskere ved Nofima er i ferd med å avle fram familier med rognkjeks som skal være ekstra begeistret for lakselus.

Det å spise lakselus virker å være en genetisk betinget egenskap. Portrettbilde av Atle Mortensen. I denne kronikken forklarer forskere og samarbeidspartnere i næringen hvordan resultatene er oppnådd . Men nå har den vesle rensefisken med det spesielle utseendet selv blitt syk. Bruk av rognkjeks som rensefisk byr på en del utfordringer som må løses før man kan forvente gode resultater i stor skala.

Forsøket ble utført i kar ved. I dette prosjektet vil forskere jobbe med å øke kunnskap om rognkjeks for utvikle en fullskala protokoll for . Arbeidet med å optimalisere bruken av rognkjeks til bekjempelse av lakselus er et omfattende og langsiktig arbei da kunnskapsnivået om denne arten er begrenset. Hovedmålet er å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode, som en viktig del av en . Biologisk avlusning med rensefisk er fremtidsrettet og representerer kontinuerlig, forebyggende behandling av lakselus.

Etter en sped start med bruk av villfanget leppefisk, ser vi i dag at oppdrett av rognkjeks øker mest som tiltak mot lakselus. Det erfares også positiv utvikling innen oppdrett av berggylt, dog i et annet . Ryfylke Rensefisk skal utvikles til en seriøs og betydelig leverandør av rognkjeks for bekjempelse av lakselus med bransjens beste rennomé. Bransjeveileder lakselus. Tema: Veileder til beste praksis: Rensefisk.

Håndtering og transport av rognkjeks. Utarbeidet av: Kontaktperson: Dato: 16. Bakgrunn og formål: Veilederen har som hovedformål å gi anbefalinger til prosedyrer for håndtering- og .