Roundup bruksanvisning

Påfyllingen bør skje i en langsom, jevn strøm (ikke slumpvis). Følg likevel alltid påfyllingssystemets bruksanvisning. Fyll resten av vannet på tanken under omrøring.

Best virkning oppnås når plantene er i god vekst – ved god temperatur og bra jordfuktighet. Glyfosat – et systemisk ugrasmiddel.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent . Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn).

Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Tas raskt opp gjennom bladverket . Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne .

Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Dette betyr vel at du ikke skal vanne etter sprøyting. Du må nok sprøyte en gang til senere i sommer da . Skyddsanvisning: Kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) rekom- menderas vid hantering av preparatet. Roundup Ugressmiddel: Bekjemper ettårige planter.

Idealisk för att behandla ogräs i trädgår som maskros, skräppa, nässlor, kirskål och tistlar. Formulering, Løselig konsentrat. Normert arealdose (NAD), 400.

Tillatt i økologisk landbruk, Nei. Fortsatt kan du fritt kjøpe og sprøyte ugresset i din egen hage. Dette produktet er ofte brukt av både huseiere og bønder til å drepe ugress og samtidig la ønskelig planter urørt. Du kan kjøpe det enten ferdigblandet eller som et konsentrat som du har til å fortynne med vann . Fritekstsøk Kun nytteorganismer.

Og har en mer omfattende bruksanvisning. Ifølge Mattilsynet inneholder Glyphogan Eco glyfosat, og skal. ETIKETTEN OG BRUKSANVISNINGEN.

Vi fulgte bruksanvisningen , og hadde på et klikk med ugressmiddel på hver plante.

Vi har valgt å gi produktet en . Det er å håpe at du hadde noe stående-men det er noe som heter BRUKSANVISNING Det finnes nemlig noe som heter PLENRENS: det tar bredbladet ugress i plenen. Men fortvil ikke,vent noen dager, ha på jord og så i dine krater. Noen sprayer hele gårdsplassen straks de ser ei løvetann, så det er ikke bare folk med peiling på planter som bruker det.

Det jeg lurer på er om det er for tidlig å sprøyte med roundup el. Enga er ganske grønn, men det er fortsatt endel vissent grass slik at grasset neppe er i god vekst enda. Det står i bruksanvisningen til roundup at grasset må være i god vekst og at man må vente 3-dager med jordarbeiding. The buyer and the user of a weed wiper shall receive this operating manual , read it carefully and follow the recommendations contained therein.

Handling according to the instructions . Samboeren min skulle fjerne ugress (løvetann) og sprayet et middel på som skulle fjerne disse. Nå uker etter er plenen ødelagt på de stedene han sprayet.