Roundup flex

Sprøyting med ROUNDUP FLEX bør skje på tørre planter. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst – ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne det aller beste resultat. Formulering: Løselig konsentrat.

Merknad: Se på etiketten til preparatet.

The surfactant system, whilst maintaining highly . Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Til total- bekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraft- linjer, gjerder etc. I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn).

Ved skjermet sprøyting i frukthager, prydtre og pryd- og bærbusker. Tas raskt opp gjennom bladverket . I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken.

Virksomt stoff, Glyfosat: 480. Normert arealdose (NAD), 300. FREE and FAST delivery on all orders over €70. Hankkijalta löydät kattavan valikoiman torjunta-aineita rikkakasveille. Tutustu alla oleviin tuotteisiimme ja osta rikkakasvien torjunta-aineet lähimmästä Hankkijan myymälästäsi!

Ein annan metode med Glyfosat er viss ein ikkje gjer noko jordarbeiding og direktesår kornet. Da kan ein sprøyte4-dagar før kornet spirer. Metoda erlitt risikabel ved at frø som er dårleg dekt med jord . Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. Při redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na m, při 75 . Spray from mid May to late June.

Where topping is not practise spray before seed set. For ANNUAL weed control, allow: – hours before cultivating. Do not direct drill after set-aside.

Roundup Flex (glyphosate) je totální herbicid učený k hubení a ničení plevele.

Mot icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Efter uppkomst i lantbruksgrödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder dock endast: 1. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Preparaadi vorvesilahus. Comments: Registration Number: .