Roundup norge

Norge kjemper for godkjenning. En strid har de siste par årene versert i EU, der flere land har gått imot å forlenge tillatelsen til bruk av glyfosat, også kjent under varemerket Roundup. Bak ligger en bekymring for miljø og helse, mens store bondeorganisasjoner mener at det er avgjørende for landbruket å få . EUs medlemsland forlenger godkjennelsen av det omstridte ugressmiddelet glyfosat. Det årlige norske forbruket er omtrent 300 .

Bruken har økt med nesten 3prosent de siste årene. Som følge av mange tiår med . Dette er en uhøytidelig måling for hva leserne i denne saken mener. Roundup Gel, en revolusjon innen ugressbekjempelse. Resultatet trenger ikke være representativt for gjennomsnittet av befolkningen.

Den skulle fjerne alt ugress uten å skade noen. Så ble GMO mais sukker gjort til det vanlige søtningsstoffet i fabrikkmat. Så kom retningslinjer for sunn mat i USA som støttet bruk av dette søtningsstoffet.

Nå er dette på vei til resten av verden inklusive oss ved . Det finnes også studier som viser at glyfosat ikke har noen risiko om man er forsiktig og bruker det riktig. Men vi følger med på nye studier som viser at det kan være risikofylt, sier Tømmerberg . Også Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener stoffet kan være kreftfremkallende. Den endelige avgjørelsen på godkjenning vil få konsekvenser for den norske . Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Mattilsynet bør gripe fatt i dette temaet og bidra til å sikre norske forbrukere. Les også: Ensidig fokus på farlige GMO-er.

Sprøytemiddel kan være giftigere enn antatt. Når du spiser et landbruksprodukt, særlig fra importert korn, er det sjanse for at du får i deg glyfosat. Best virkning oppnås når plantene er i god vekst, ved god temperatur og bra jordfuktighet. Høy luftfuktighet i tillegg gir gjerne . Ny studie peker på at sprøytemiddelet roundup er grunnen til at tusenvis av mennesker i en rekke tropiske land er rammet av nyresvikt.

Det omstridte sprøytemiddelet roundup brukes i økende omfang i landbruket, og er i vekst i private hager. Ikke vær en teit hagenisse. Det lå en pjokk og lukte… Men det var før.

Utmerket når du skal bekjempe ugress som vokser tett inntil andre vekster, ettersom du får en kontrollert påføring av gel som deretter bekjemper ugresset helt ned til roten. Et svært effektivt ugressmiddel som kan brukes til å behandle både ettårig og flerårig ugress.

Sprayflasken gjør doseringen og påføringen enkel! Mange av disse søknadene er for planter som er resistente mot glyfosat. Dette stoffet er også årsaken til at NMF i hele vår historie har jobbet mot bruk . Glyfosat er giftstoffet i sprøytemiddelet Roundup. Formulering: Løselig konsentrat. Merknad: Se på etiketten til preparatet.

Lave konsentrasjoner av glyfosat og. Hvert år skjer det mange uhell med denne typen produkter.