Rundballer

Metoden har utvilsomt en rekke fordeler. Den er fleksibel med tanke på skiftende vær, i den grad en eier eget utstyr, og er effektiv på små, så vel som på store arealer. I tillegg til gras kan også andre fôrvekster ensileres i rundballer , for eksempel grønnfôrblandinger, frøhalm og helgrøde av korn.

En viktig årsak til metodens . Ballene pakkes inn i plast, vanligvis folieplast som legges på i 6–lag, slik at plastpakningen blir lufttett. Det er viktig for å oppnå .

Eg har trappet ned produksjon på gården og får derfor del rundballer for mye denne sesongen som eg vurdere å selge. Håndtering av rundballer innlegg 28. Flere resultater fra gardsdrift. Landbruket tar grep for å berge kloden. Tre bønder i Aust-Agder er først i landet med bioplast på rundballene.

Marika Berven har startet en rundball -kampanje på Instagram-profilen sin. Ifølge Felleskjøpet var rundt 200. Salg av disse skal gå til inntekt for forskning på prostatakreft.

Etter fjorårets suksess var det liten tvil om at kampanjen . Felleskjøpet støtter i år også forskningen på prostatakreft. I år blir rundballene blå. Trine Stalsberg Journalist.

I fjor prydet rosa rund- eller høyballer jorder landet rundt, noe som forundret mange – men desto gledet enda flere enn gårdsdyra, da det ble kjent at fargen var del av . Til slutt pakkes hver rundball inn i 6-lag med plast slik at plastpakningen blir lufttett. Etter dette samles rundballene inn med traktor og . Statens vegvesen region nord har sendt ut informasjon om reglene for lagring av rundballer mm langs offentlig vei. Hovedregelen er at det ikke er lov å bygge, lagre eller hensette noe uten tillatelse fra vegvesenet nærmere enn 50m fra vei.

To start page for Nasjonal digital læringsarena. I fjor ga Statens Vegvesen ut en brosjyre om lagring av rundballer langs riks- og fylkesvei. Denne vil de gjerne at vi sprer til våre medlemmer.

Lagring av rundballer langs veg. Store tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og annet skal ikke plasseres for nærme vegen. Fra vegkanten og ut til sidene har vi en sikkerhetsavstand som er lenger jo høyere farts- grensen og trafikkmengden . Innlegg om rundballer skrevet av Eirin, Ingunn, Åse, Cathinka Jerkø og Lindås Anitra.

Vi ønsker å levere kvalitetshøy til konkuransedyktig pris. Et av tiltakene de foreslår at bønder kan søke penger til, er å lagre rundballer på grus.

Det lagres mye rundballer i kommunen, og ikke alltid på egnede plasser. Dette ønsker vi å gjøre noe me og her vil etablerte grusputer være med på å styre plasseringen slik at vi forhindrer forurensing og avrenning fra . Rundballer – Høy: lag plast.