Salg av tømmer

Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere. Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype.

Andelseiere får rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer. Heftet er en enkel innføring og starthjelp i salg av tømmer og hva du som skogeier må være obs på gjennom prosessen.

Målgruppa er først og fremst skogeiere som har liten kjennskap til hvordan tømmersalg foregår i praksis. Firma Albert Collett selger tømmer på rot til kunder som ønsker å hugge samt transportere frem tømmeret selv. Dette foregår på følgende måte: – Kontoret mottar navn på . Selv om dette refererer primært til det svenske markedet, gir det et godt bilde av hvordan tømmermarkedet i Norge er ved inngangen til en ny vintersesong. Markedet er godt både for . AT Skog har tømmer for salg til vedproduksjon for vintersesongen (gjelder for fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder):.

Utsortert bjørk: 3kroner per m³ ekskl.

Minimumsleveranse er kubikk. Stop en halv, vestlendinger er kjent for og være glad i penger men det får være måte på. Selger de bjørketømmer for 93- inkl. Og kundene må kløve og tørke selv? Da kan man like gjerne fyre med IKEA møbler.

Jeg kjøper bjørkelass, bil og dobbel . Beregning av fortjeneste ved vedsalg? Hvordan selge sagtømmer ? Kjøp av bjørketømmer innlegg 6. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Uavhengig av de generelle markedsforholdene skal Glommens innsats gjøre en forskjell i eiernes skogøkonomi. Vi har konsentrert innsatsen mot forbedringer vi selv kan påvirke.

Resultatet er forbedret virkesutnytting og reduserte kostnader innen avvirkning, måling, omsetning, transport og skogkultur. Salg av tømmer før hogstmodenhet. Jeg har en rekreasjonsinstitusjon som nabo til skogen min.

De har spurt om jeg er villig til å hogge ca dekar for at de skal ha litt luft rundt stedet og ha utsikt over landskapet rundt. Det ligger på Gbonitet, og er et rent granbestand på år. Hva som er prisene i Sverige vet jeg.

Dette kan du få sikkert få kjennskap til dersom du tar kontakt medet meglerfirma som driver med slikt type salg. Besvart av: Jon Pettersen, . NORTØMMER tilbyr kurs i Norsk PEFC Skogstandard. Norskogs medlemmer som også er Nortømmers eiere, er profesjonelle skogbrukere. Retten til å eie og selv disponere eiendom og verdier er den grunnleggende filosofien i miljøet. Bare stor aktivitet og betydelig samfunnsnytte av skogbruket kan sikre eiendomsretten.

Vi vet samtidig at prisen for skogeiers tømmer må . Verdien bestemmes først og fremst av mengden hogstmodent tømmer som står på arealet. Hogstmodent betyr at trærne er blitt så store eller gamle at det er mer lønnsomt å hogge dem enn å la dem vokse videre. Eksklusivt tømmer i Norden?

Hva er egentlig årsaken til at det nordiske tømmeret er eksklusivt? Er trevirket ekstra hardt, og i så fall, hvorfor blir det slik? En grunn er at volumet øker. Du har mer tømmer å selge.

Andelen av det vi kaller sagtømmer, som er den mest verdifulle deler av tømmerstok- ken, blir større. Kvaliteten øker parallelt med veksten. August var intet unntak, da fikk man i gjennomsnitt 2kroner for massevirke av gran og 1for massevirke av furu.

PRISER PER FYLKE: Tallene viser gjennomsnittsverdier ved . Pliktig avsetning ved hogst og salg av tømmer. Avsetning valgfritt mellom 4- av virkesverdien. Skatt: 1 fradrag ved avsetning. Mjøsen Skog kjøper tømmer av skogeiere i hele vårt distrikt.

Som skogeier er du sikret både avsetning og oppgjør ved å selge ditt tømmer gjennom oss. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne selge . Avvirkning av industrivirke for salg fordelt på treslag og sortiment. Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges og hvilke priser skogeierne oppnår. I alt solgte skogeierne millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. Kanskje er det slik at salg av tømmer til utenlandsk industri vil gi en høyere pris til skogeierne i Norge. Etter en periode med forholdsvis lave tømmerpriser er nå Østfoldbondens tømmer attraktivt.

I kampen om tømmeret tilbyr Viken Skog nå rotnettopriser i Østfold og Follo. Dette innebærer at skogeier er garantert en nettopris .