Saltstein til sau

Skrantesjuke hos hjortevilt er en prionsykdom som likner skrapesyken hos sau. Handle Saltstein på Bole. Alltid høy kvalitet, rask levering og rett pris. Bole gjør ditt gårdsliv enklere. Felleskjøpet nettbutikk – Heimer Himalaya saltstein.

Chronic Wasting Disease ( CWD) også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på . Kraftfôr er tilsatt mineraler og vitaminer for at sauen skal få tilstrekkelig. I tillegg skal sauen ha hvit saltstein for å dekke behovet for salt. Vitaminer er organiske stoffer som . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Selv bruker jeg HVIT saltstein til min hest, da hans kraftfôr inneholder nok kobber (Cu) til å dekke hans behov. Ettersom hans behov blir dekket slik er den røde steinen bortkastet, og i større mengder også giftig(dog ikke så giftig som for sau ) Foretrekker egentlig å fôre med salt i selve kraftfôret for å være sikker på at han får i . Surnadal der det ble vist til en hasteforskrift fra Mattilsynet i forbindelse med sjukdommen Chronic Waisting Disease. Teksten kunne oppfattes slik at det er innført forbud mot å legge ut saltstein også til sau , geit og storfe. Det viser seg at forbudet . Burde ein ikkje vera føre-var med tanke på å forby eller i alle fall oppmoda til varsemd rundt bruk av saltstein og fóringsplassar – no når sjukdommen altså er eit faktum i området?

For sau på beitet er salteplassar nyttige for å styre flokken. Viss sauene ikkje finn salt der dei er vande, kan dei leggje ut på . Regjeringen har torsdag poengtert på sine nettsider at forbudet ikke gjelder saltslikkestein til sau , geit og storfe. Samtidig kan saltstein fortsatt være en smittekilde for sykdommer, både villrein og moskus er observert ved saltsteiner beregnet for sau. MER OM SAKEN I FREDAGENS OPP. Tilskudd til hester, storfe, sauer eller griser.

Viktige makromineraler i fôringa til sau. Dyra er avhengig av jamn forsyning. Høyt Kalium hemmer opptaket av Ca og.

Viktig for ullproduksjon og svovelholdige A. Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse. Slikkestein til vilt med salter, mineraler og vitaminer. Dette gjelder saltstein i utmark, ikke på inngjerda hjemmebeite.

Steinen er tilsatt smakstoffer som dyrene tiltrekkes av. Anbefalt til vilt som er inngjerda. Det er melding fra Mattilsynet om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt.

Les hele saken på mattilsynet. Da har vi fått inn saltstein til sau. Man kan regulere kobbertilgangen med kobber- gjødsel (GranuCop) og ved å tilpasse pH i jorda. Hvis man har beite eller grovfôr med lavt kobberinnhold må man gi til- skudd med kobber.

Rød salt- stein inneholder kobber. Hvis det blir gitt mineraltilskudd med kobber til sau bør hvit saltstein vurderes fremfor rød saltstein. Svarte akkurat på en annen tråd her, om saltstein.

Bruker dere hvit eller rød saltstein til hestene? Jeg ble fortalt at hester skal ikke ha kobber, så derfor skal de ha den hvite saltsteinen. Men ikke sauer , da dør de. Jeg bruker rød saltstein (med kobber) . Forbodet gjeld no heile landet, og er heimla i eiga forskrift.

Merk at forbodet ikkje gjeld bruk av saltstein til sau.