Sau på beite

Tap av sau på beite er én av Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker. Gjennom informasjonsarbeid og holdningsendrende arbeid rettet mot politikere, bønder og publikum, håper vi å få belyst de faktiske årsakene til at sau dør på . Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Bønder og organisasjoner deltar også aktivt innen forskning og prosjekter som bidrar til konfliktløsing knyttet til tap på beite.

I Norge viser statistikken for sau at det blir sluppet rundt to millioner dyr på beite hvert år.

Gjennomsnittlig mister altså en norsk bonde prosent av alle sauene han slipper ut på beite. De fleste av sauene dør eller blir borte av andre årsaker enn rovdyr. Det kan være årsaker som sykdom, . Både de som har dyr på beite og de som ferdes der det går beitedyr, bør kjenne til hvilke lover og regler som gjelder rundt beiting. Flere av lovene som regulerer beitebruk gir kommunestyret mulighet til å vedta særlige regler (vedtekter) for sin kommune. Kommunen kan ha egne vedtekter for blant annet beiteti båndtvang.

Antall dyr sleppt på beite.

Karta viser kor mange dyr som er sleppt på beite. Tips en venn Tilbakemelding Nyhetsbrev RSS . Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine, skriver Erica Hogstad Fjæran, beite – og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit. Rovdyr er den største enkeltårsaken til tap av sau i utmark, skriver kronikkforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen. Andre nettsteder fra Mattilsynet.

Hvor mange sau kan jeg ha på beite der? Vi har noen sauer på beite , men kunne tenke oss å leie ut til andre sauebønder også. Vestlandet, noe bratt og ulendt terreng, men fullt framkommelig. Hvordan er reglene for dette? Samtidig er jevnlig beiting, kanskje i kombinasjon med slåttonn, viktig for å holde beitelandskapet i hevd.

Innmark som ikke holdes i hevd betegnes som gjengroingsareal. Her gjør husdyr en viktig jobb ved å beite ned ungtrær. Beitelandskapet vil ta karakter etter hvilke dyr som beiter på det.

Før sauene slippes på beite injiseres de også oralt med forebyggende middel mot innvollsorm og andre parasitter.

Har man sett sauer på vårparten som er merket med tusj eller spray er dette gjerne fra denne vaksineringen. Forklaringen er at bonden merker hver sau som har fått medisinen, for ikke å gi samme sau flere . Sau drept av fredet rovvilt 31. Det anbefales å søke elektronisk da dette gir raskere saksbehandling. Hvis du antar at fredet rovvilt helt eller delvis har forårsaket tapet, må du søke etter . Går ein ut ifrå tal frå Norsk.

I tillegg vil dyr på beite ha betre dyrevelferd og helse enn dyr som står inne. Oslo: Forskning viser at sau på beite har dramatiske effekter på fjellets økologi og fortrenger viltet som naturlig hører hjemme i høyfjellet. Jeg har hatt værer gående sammen med søyer med lam hele sommeren. Dette har jeg gjort i mange år, og har aldri hatt noen som er blitt para på beite ,men du må kan jo ikke la den gå med helt til høsten.

Dette kan du selvsagt ikke gjøre dersom du har sauene dine på fellesbeite med andre besetninger. Det er en rekke ulike årsaker til at sauer dør på utmarksbeite, men tap forårsaket av bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn gir rett til erstatning. I disse områdene går sau i stor grad på inngjerdet beite.

Ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon kan du søke om erstatning ved avlingssvikt vinterskader på eng svikt i honningproduksjonen Erst. To millioner sauer skal i disse dager ut på sommerbeite. Fageksperter frykter massespredning av den farlige sykdommen fotråte.