Sau vær

Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. I tillegg kommer såkalte rasevarianter. Hannen kalles bukk eller vær , hunnen kalles sau eller søye og avkommet lam. Uttrykket jømre, jømmer eller jimmer (i entall) brukes om unge søyer som ikke har.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Sauer eller villsauer (Ovis) er en biologisk slekt som består av seks arter (noen hevder 4–8) som hører hjemme i delgruppen sauer og geiter.

Det hersker imidlertid uenighet om arten urialsau er en egen art eller en underart av tamsau. Unge søyer som ikke har . Denne siden beskriver en kombinasjon av tre bokstaver som kan enten være en forkortelse, et norsk or et ord i et annet språk eller en kombinasjon av . Vær , hanndyr av sau , også kalt saubukk. Vi har laget en søkeside der ringene og andre interesserte kan ta ut indeksene for værene. En omtale av de ulike egenskapene vi beregner indekser for og vektleggingen av disse i O-indeksen, finner du under Avlsmål for sau. For å se væreindeksene, gå til Avlsdatabanken for sau.

Her kan du selv hente ut væreindekser per rasegruppe ring, fylke og region, eller for hele landet.

Kravet for at en vær skal få offisiell . NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3). Tillegg: kr per poeng over 1i O-indeks. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.

Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris. Hvor lenge har sauen vært et husdyr? Det er vanskelig å vite akkurat hvor lenge man har holdt sau som husdyr. Om sauehold og lønnsomhet. Han har både kyr, svin og sauer.

Kristian ÅSELAND om driftsformen ved gården. Ved Suleskaret, hytta til heiegjeter Jesper Ravndal. Sauer har vi hatt på hotellet før, men de har alltid oppført seg bra, forteller hotelldirektør Ole Martin Opitz til VG.

Likevel været resepsjonisten at noe ikke stemte, da en stor bukk beveget seg hurtig mot inngangspartiet rundt klokken 11. Det var Vestnytt som breket historien først. Det er forbudt å føre småfe over fylkesgrensene. Du har heller ikke lov å flytte dyr midlertidig til fellesbeite: Det er svært få som får dispensasjon fra forbudet om å føre småfe over . Spetakkelet begynte da resepsjonisten oppdaget en vær utenfor inngangen.

Væren gikk der og tuslet.

Det hender fra tid til annen at sauer kommer vandrende hit, men denne var hakket mer innpåsliten, sier . Vær skeptisk om privatpersoner ønsker å kjøpe levende sau. Foto: Svend Morten Reinertsen. Av Kari- Ann Dragland Stangen.

Artikkelen er over år gammel. En venninne leste blogginnlegget mitt om en dag uten trening er en dag uten mening (ooops jeg mente: Et liv med mindre trening er et liv med mer mening ) og det noe nyere innlegget om interesser. Hun ringte meg og sa hun ikke lenger vil være en sau. Dette dreier seg ikke om det ufyselige romjulsværet vi har for tiden, men om en vær av rasen gammelnorsk sau som har hatt tilholdssted ved veien mellom Årsandøy og Terråk før jul.

Flere har etterlyst værens eier på facebook, men ingen har meldt seg. Noen konkluderer med at den mest sannsynlig er født . Vi må selge snille væren vårres. Han er veldig kosen og snill.

Håper noen vil ta over go gutten våres som heter baibin så fort som mulig så vi slipper å slakte han. Ung sau , sau og vær , alle klasser, ned kr. Geit, alle klasser, ned kr.

Kje, alle klasser og grupper, ned kr. Endringene skyldes endringer i slaktekostnader og innmatverdier. Omsetningsavgiften er endret på sau og lam.

Det er innført nye vekttabell- justeringer på tyngre lam. Geir Ola Disserud Svartfjes saulam ønskes kjøpt. Texel, sjeviot, rygja, NKS og suffolk kan være interessant. Pelssau, både sau og vær , .