Sau vekt

Norsk hvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. Ved utegang er de små, med god vinterfôring veier væren 80–kg og søya 60– kg. Forskjellige saueraser: 1) Spælsau.

Sau , sauer , partået klovdyrslekt i. Lam og sauer sendes på slakteriet på høsten og bonden får betalt etter vekt og kjøttkvalitet.

Det er derfor viktig at lammene har god tilvekst fra våren av og utover sommeren. Selv godartet munnskurv og parasitter som sauen kan leve med kan gi lavere slaktevekt og dermed økonomisk tap. Svake dyr holdes gjerne på . Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder.

For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen .

Klassifiseringa på sau og lam går etter disse bokstavene: E. Såvidt jeg vet er det klassifisering på kjøttfylde, muskelutvikling, fettkvalitet og fordeling på dyret. Fyll gjerne inn om jeg har glemt noe her. Grunnen til villsau kommer litt dårligere ut (eller kan gjøre det), er pga størrelsen.

Villsau vs NKS innlegg 19. Paring av lam innlegg 27. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Med vekt og sorteringsanlegg, forenkler du jobben med sortering av dyr.

Sortering kan gjøres ut fra vekt eller andre kriterier som kjønn, livlam og be. INGER ANNE BOMAN OG LEIV SIGBJØRN EIKJE. Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også.

For at Avlsrådet for sau skal kunne ta stilling til om voksenvekt skal inn i avlsmålet. Fakultet for biovitenskap. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Voksenvekt på søyer av rasen.

Adult weights of ewes of the Norwegian White.

Med Iconix FXveiedisplay og stavantenne registrerer du vekt , nummer og dato med ett trykk. Stavantennen bruker kun strøm når du leser og dermed trenger du ikke ekstern . Spælsau har opphav frå korthalesauene frå innlandet, som fantes i Noreg i bronsealderen. Gamalnorsk spælsau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca.

Stor og kraftig manuell vekt for sau og gris. Låsbare grinder i begge ender. Sjekk om varen er i din FK butikk:. Gammalnorsk spæl- sau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca. Dei skal ha kort hale (spæl) utan ullhår, kronelokk og tydeleg pannelugg, små øyrer og livlige auge . Felleskjøpet nettbutikk – IAE vekt for lam 1kg fra IAE.

Kan også brukes som stasjonær vekt for kalv og sau eller som transportbur. Låsing av hjulene ved hjelp av drabøylen. Med vekten blir det ingen tunge løft ved transport og du arbeider sikrere med dyrene. Dette var gavene til alterets innvielse, efterat det var salvet.

Tổng cộng số bò đực về của lễthù ân là hai mươi bốn con với sáu mươi con chiên đực, sáu. Gjennomsnittleg vekt av ulla frå ei søye er 0-kg. Søyene er fruktbare og mjølkar godt. Det er vanlegvis mange tvillingfødslar og ein parar ofte søyelamma. Ei linje av spesielt fruktbare sauer , Thoka-sauene som er kjent for å få . Tunge raser med høg tilvekstevne og vaksenvekt som Norsk Kvit sau , er slaktemogne ved ei høgare vekt enn lettare raser som Spælsau og Sjeviot.

Lam med normal god mattilgang om våren som difor utnyttar det genetiske potensialet for tilvekst tidleg i livet, blir slaktemogne ved ei høgare vekt enn lam . USB Serial Port hvis du bruker ledning, og BT hvis du kjører trådløst. Våre produkter for sau produseres i Nord-Irlan midt i hjertet av den britiske sauenæringen. Mannen bak våre produkter til for sau og storfe er en gårdbruker som startet produksjonen som en sidegeskjeft til gården.

Vekt for sau , lam, og gris. Produktene har blitt svært populære i Nord-Irlan og vår leverandør er nå den .