Sele avfall

Nå skal restavfallet leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Gjelder særlig lørdager etter 14:00). Sommertid april – september: mandag – torsdag 07.

Næringskunder: Opp til en kubikkmeter koster 3kroner. Lass som er større, øker med 3kroner for hver påbegynte . Levering av avfall Elektrisk avfall Farlig avfall Glass og metall Hageavfall Dette elementet er ikke publisert Klær og bruksgjenstander.

Alt elektrisk kan også leveres i butikker som selger slikt. Resten er kjørt til lovlig deponi, er grunneierens forklaring. Nedgravde avfallscontainere.

Hjelp oss å bli flinkere til å . Hytterenovasjon er ment for avfall fra den daglige husholdningen når man er på hytten, som er tilsvarende det man kaster i de ordinære beholderne man har ved eget bosted. Husk at renovatøren starter dagen sin klokka 06:0 så sett ut beholderen gjerne kvelden før. Serviceorget Sandnes kommune tlf. Avfall skal IKKE plasseres .

Det koster ingenting å levere slikt avfall der. Miljøstasjonar for glas- og . Elektriske og elektroniske produkter kan også leveres forhandler. Forus gjenvinningsstasjon.

Relatert virksomhet: Teknisk drift. Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall. Sele gjenvinningsstasjon.

For elektronikk, elektriske innretninger, batterier og flere andre produktkategorier, er salgsstedene forpliktet til å ta imot relevant avfall. Containerne transporteres til ulike gjenvinningsmottak. For å heve bevissthetsgraden både ved anlegget og hos avfallsleverandørene er det viktig at avfallskontrollen synliggjøres ved eget kontrollpunkt og rutiner som skiller kontrollaktiviteten fra ordinær drift. Organisk avfall og plast side 04.

Stopp hagerømlingene side 04. Gjenvinnings- og miljøstasjoner side 05. Hva dekker renovasjonsgebyret side 06.

Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsor se nedenfor: Oppslagsor Ordbokartikkel. I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet boss. Det leveres inn alt for lite småelektriske enheter i forhold salgsmengder.

FOR MYE AVFALL AV OG TIL?

Har du for mye avfall fra tid til annen, kan du kjøpe klistermerke for restavfall på Kiwi på Askje, Coop på Vikevåg og Østhusvik. Dette merket fester du på en svart søppelsekk som viser at du har betalt for å få dem hentet av . TIPS : Du trenger ikke fjerne binders, stifter og teip. EE- avfall er alle produkter som går på strøm eller bat- terier.

IVAR GJENVINNINGSSTASJON.